Ecuador går sin egen väg i avtal med EU

Ecuador har satt ner foten i förhandlingarna om ett associeringsavtal med EU. Medan Peru och Colombia fortsätter att förhandla enbart om handel står Ecuador fast vid att bistånd och politisk dialog måste vara en del av avtalet.

- Ecuador förhandlar inte om ett frihandelsavtal utan om ett handelsavtal för utveckling, säger Ramón Espinel, Ecuadors vice handelsminister.

Sedan förhandlingarna om ett associeringsavtal mellan EU och den Andinska gemenskapen kraschade 2007 har EU förhandlat vidare med tre av de fyra länderna i unionen, Ecuador, Peru och Colombia.

Associeringsavtalet skulle innehålla tre delar, handel, politisk dialog och bistånd, men när Bolivia drog sig ur förhandlingen mellan de två regionerna beslutade sig EU för att förhandla enbart handelsdelen separat med de länder som fortfarande var intresserade. Men Ecuadors regering är inte nöjd med förhandlingarnas utveckling mot ett frihandelsavtal.  Inför den förra förhandlingsrundan presenterade därför landets förhandlingsgrupp ett förslag om ett "handelsavtal för utveckling", för EU.

- Skillnaden ligger i att ett frihandelsavtal bara tar upp handel. Och det är inte bara en språklig skillnad, förklarar Ramón Espinel.

- Vi vill institutionalisera biståndet och koppla det till de stora skillnaderna mellan länderna för att handeln ska kunna vara jämlik, rättvis och flyta på bra. Och politisk dialog är nödvändig för att kunna göra justeringar i avtalet under tidens gång.

Förhandlingar i Lima 

På måndag startar nästa del i förhandlingarna mellan de tre andinska länderna och EU, i Lima. Men Ecuador har fortfarande inte fått något svar från EU angående sitt förslag. Eftersom landet är fast beslutsamma om att inte förhandla något annat än ett handelsavtal för utveckling, är deras ståndpunkt inför nästa veckas möten fortfarande oklar.

- Vi förbereder oss för att delta i Lima-rundan men med en mycket klar protesterande hållning, säger Ramón Espinel.

Det uteblivna svaret är dock inte den enda stötesten i förhandlingarna mellan EU och Ecuador. Landet är världens största bananproducent och den olösta frågan om förutsättningarna för Ecuadors export till EU är en annan fråga som får Ecuador att se rött.

Ramón Espinel  är  överhuvudtaget inte nöjd med hur EU behandlar sina förhandlingspartners.

- De trycker på för att få in förhandlingarna i sitt eget schema. Men EU måste erkänna det sorts avtal som Ecuador föreslår. Som självständig nation kommer vi inte att acceptera ett frihandelsavtal.

Konstitution styr förhandlingar 

Ecuadors ståndpunkt är tätt sammankopplad med den nya konstitutionen som fastslår att man ska sträva efter "buen vivir" en välfärdsdefinition tagen ur ursprungsfolkens syn på världen.

- För oss är konstitutionen mycket viktig och har stor tyngd i förhandlingarna. De områden som vi förhandlar om måste sträva mot "buen vivir", säger Ramón Espinel.

Johanna Kvarnsell