"De med störst behov av att resa har minst möjlighet att göra det"

Migranter i Mexiko. Foto: Peter Haden/Wikimedia Commons

I Erik de la Regueras nya bok Gränsbrytarna följer han tre personer som med fara för sina liv korsar kontinenter. Latinamerika.nu har hört honom prata om boken och om problemet med gränser.

Tänk dig en solnedgång. Ett vackert landskap med blommande växter och gröna kullar. Tänk dig sedan att det genom detta landskap går ett tåg. Ett godståg där det inte sitter några passagerare inuti. Men däremot på taket. Fullt till bristningsgränsen. Där varenda centimeter är upptagen och där någon genom en lätt knuff kan trilla ner och slå ihjäl sig. Det är med de här bilderna Erik de la Reguera börjar presentationen av sin bok på lunchseminariet anordnat av Arenagruppen. Från Guatemala city till den amerikanska gränsen följer han och fotografen Roger Turesson en av alla migranter, Norma de la Rosa. Hon börjar sin resa i Guatemala city med en dröm om att kunna ta sig till USA för att tjäna ihop pengar. Målet är att kunna betala av en skuld hon dragit på sig när hennes dotter låg på sjukhus.

– För mig var det personligen väldigt drabbande att resa med människorna på de här tågen, säger författaren och journalisten Erik de la Reguera.

På dödens tåg

I sex år har Erik de la Reguera bott i Mexiko där han arbetat som Dagens nyheters korrespondent i Latinamerika. Sedan ett år tillbaka är han i Sverige. Erik de la Reguera påpekar att det är allmänt känt att det är tufft för migranter vid gränsen till USA, men att det är få som känner till vad centralamerikaner utsätts för på vägen genom Erik de la RegueraMexiko. Anledningen till att migranter väljer godståg framför bil är att bilvägarna kontrolleras hårdare av polisen. Att resa med godstågen, som även kallas ”dödens tåg”, är samtidigt förknippat med livsfara. Till att börja med ska du ta dig upp på tåget i farten – och som Norma de la Rosa påpekar i Erik de la Regueras film – misslyckas du, kan du förlora ett ben. Många tusen personer har även fallit av tågen och dött. Därutöver utsätts migranterna för rån, kidnappningar och konfrontation med en polis som ofta är en del av det narkotikakrig som pågår i Mexiko. Ett stort problem är att de reser utan ID-handlingar.

– Om de försvinner så är det ingen som överhuvudtaget vet att de är i landet, säger Erik de la Reguera.

Mängder med anhöriga reser runt i landet för att leta efter försvunna nära och kära.

En värld utan gränser

I boken Gränsbrytarna väver Erik de la Reguera samman migranters personliga berättelser med migrationens historia och en växande nationalism. Han menar att gränserna mellan länder idag är hårdare än någonsin. Att det är dagens strikta reseregleringar som gör att människor tvingas utsätta sig för de livsfarliga resor som till exempel Norma de la Rosa gör. Att om de inte hade behövt visum så hade sluppit våld och kidnappningar. Han påpekar att av världens länder är det de mest fattiga och konfliktdrabbade vars medborgare i störst utsträckning krävs på visum när de ska resa till andra länder.

– De som har störst behov av att resa har minst möjlighet att göra det idag.   

Enligt Erik de la Reguera har idén om öppna gränser länge varit tabu. Han menar att det nu är dags att på allvar börja diskutera möjligheterna med ett system med fri rörlighet.

– Grundproblemet är att vi gjort mänsklig rörelse illegal och det finns inga bra argument för det, säger han.

Text: Sigrid Petersson, Latinamerikagrupperna
Foto: Peter Haden/Wikimedia Commons och Pocketförlaget