Dammar kan rädda mangroveskogar i Surinam

Surinam förlorar mangroveskog i snabb takt. Forskare varnar för att alla mangroveträd längs kusten kan vara borta om 30 år om inte åtgärder vidtas.

Sieuwnath Naipal som är professor i hydrologi vid Anton de Kom University of Suriname bedriver ett projekt där genomsläppliga dammar fungerar som vågbrytare längs kusten. Det är ett försök att "härma naturen" och skapa nya möjligheter för mangroveträd att växa och skydda kustlinjen mot ytterligare erosion.

- Under de senaste tio åren har kustlinjen förflyttats 600 meter på vissa platser, säger Sieuwnath Naipal som befinner sig på klimatmötet i Paris för att presentera sitt projekt och söka internationellt stöd.

Enligt honom är kostnaden motsvarande 55 miljoner kronor för varje kilometer av de vallar och dammar som behövs för att skydda kusten i Surinam, ett land beläget på Sydamerikas nordkust.

Förhindrar erosion

I landet finns 100 000 hektar mangroveskog spridd över 86 kilometer.

- Dessa mangroveskogar fångar upp sediment och förhindrar erosion. Områden där det inte finns mangroveskog är utsatta för kraftig erosion, säger Sieuwnath Naipal.

Allt fler människor flyttar till kusterna och mangroveskogar förstörs för att ge plats för bebyggelse. Kusten är tätbefolkad - 90 procent av landets 500 000 invånare bor längs där.

- Miljöorganisationen Conservation International Surinam stödjer oss för att kunna visa att det är möjligt att göra något. Regeringen kan komma att ta över projektet, säger Sieuwnath Naipal.

Mangroveskogar ger skydd mot stormar, översvämningar och flodvågor. Skogarna har också en rik biologisk mångfald. Löv och rötter ger näring till plankton, fiskar och skaldjur. Många fåglar och däggdjur lever i skogarna.

- Vi behöver hjälp med finansiering. De stigande havsnivåerna påverkar kustområden som inte är skyddade. Vi har inte de pengar som krävs för att kunna bygga höga vallar och dammar, säger ambassadör Albert Ramdin som är rådgivare till utrikesministern i Surinam.

Ett koldioxidnegativt land

Han säger att regeringen åtagit sig att genomföra åtgärder för att anpassa samhällen till den pågående klimatförändringen.

- Vi har liten avskogning - mindre än en procent - så vi skyddar våra naturresurser ganska bra. Men det är inte tillräckligt eftersom vi påverkas utifrån, säger han till IPS.

Surinam är täckt av regnskog och skyddet av dessa är en nationell prioritet. Tack vare skogarna absorberas mer koldioxid i landet än vad som släpps ut vid förbränning av fossila bränslen.

- Våra skogar absorberar 8,8 miljoner ton koldioxid medan våra utsläpp är 7 miljoner ton. Medan många länder strävar efter att bli koldioxidneutrala är vi redan koldioxidnegativa, säger Rabin Parmessar, landets minister för offentlig förvaltning. 

Text: Desmond Brown/IPS