Banantvist fryser handelsförhandling med EU

Ecuador står fast vid sitt beslut att inte förhandla om ett handelsavtal med EU så länge inte frågan om unionens banantullar är löst. Under tiden arbetar Ecuador med ett förslag till avtal som ska främja landets utveckling.

I veckan träffas de andinska länderna och EU för att försöka avsluta förhandlingarna om ett associeringsavtal mellan de två regionerna. Men bara två av länderna i den Andinska gemenskapen, Peru och Colombia är på plats i Bryssel. Bolivia lämnade förhandlingarna redan 2007. I somras drog sig även Ecuador ur.

Ecuador har angett två skäl till att man tills vidare har frusit förhandlingarna med EU. Dels har man uttryckt oro för att avtalet med EU allt mer börjar likna ett frihandelsavtal, något som landet enligt sin nya konstitution inte kan gå med på. I juni lämnade Ecuador in ett förslag på nytt avtal, kallat "handelsavtal för utveckling". Nu väntar man på att EU ska svara på förslaget, som ska fokusera mer på utvecklingssamarbete och politik än ett rent handelsavtal.

EU:s tullar vållar problem

Den andra stora knäckfrågan är bananexporten. Ecuador, som är världens största bananexportör, vill att EU sänker tullarna för den tropiska frukten. I dagsläget betalar de latinamerikanska bananexportörerna mer än vad forna europeiska kolonier i Afrika och Karibien gör. Världshandelsorganisationen WTO har flera gånger dömt till Ecuadors fördel och slagit fast att EU genom att ha olika tullar för olika länder bryter mot de internationella handelsreglerna. Men EU har inte följt WTO:s rekommendationer. Så länge som bananfrågan inte är löst tänker Ecuador inte återuppta förhandlingarna. Ivonne Garcés Almeida på utrikesministeriet i Ecuador bjöd på måndagen in till en diskussion om Ecuador och WTO.

- Hur kan vi förhandla om ett avtal med någon som inte följer reglerna, säger Ivonne Garcés Almeida.

Under tiden ägnar sig Ecuador åt att arbeta fram ett nytt avtalsförslag som kan läggas fram inför EU när förhandlingarna väl återupptas. Ett förslag som ska vara kompatibelt med den nya konstitutionen och gynna landets utveckling.

- Det här är de första förhandlingarna där vi formulerar egna förslag, säger Ivonne Garcés Almeida.

Diskussion med civilsamhället

På måndagen, samtidigt som Peru och Colombia startade veckans förhandlingar med EU, bjöd Ecuadors utrikesministerium in civilsamhället och statliga institutioner till en diskussion om landets förhållande till WTO.

- Vi försöker starta en bred debatt om de här frågorna för att kunna skapa nya förslag, inte bara gentemot EU utan också i de multilaterala handelsorganen som WTO, förklarar Ivonne Garcés Almeida.

Text och foto: Johanna Kvarnsell