Ban Ki-moon till världens unga: kräv dramatiska framsteg

Mexikanska ungdomar bygger en skulptur för nedrustning. Foto: FN/Evan Schneider

I samband med internationella ungdomsdagen den 12 augusti uppmuntrade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon unga att ställa högre krav på världens ledare vad gäller utveckling i miljöfrågor:

- Vid denna kritiska tidpunkt i historien, uppmanar jag unga människor att kräva och främja de dramatiska framsteg som så brådskande behövs i vår värld, sade han.

Den internationella ungdomsdagen uppmärksammas på initiativ av FN sedan år 2000. I samband med dagen lyfter de fram exempel på där unga bidragit till utveckling på olika sätt. I år anordas även ett slags fotomaraton under hela augusti dr ungdomar runt om i världen berättar vad de främst önskar för typ av utveckling i världen.

En kille från Colombia berättar hur han tillsammans med sin organisation utför parkour för att fånga människors uppmärksamhet på stan, och edan uppmanar dem att hjälpa till att hålla staden ren. För homnom är miljöfrågor de viktigaste frågorna just nu. En tjej från Dominikanska republiken berättar om sitt arbete för att ge invånarna tillgång till vatten och avlopp, och en en kille och en tjej från Israel och Palestina håller upp en skut med budskapet ”Skapa människor inte krig”.

I Sverige har representanter för Fler Unga och Ungdomar.se tillsammans skrivit en debattartikel som publicerades på Internationella Ungdomsdagen där de kritiserar hur både media och arbetsmarknaden i Sverige bemöter unga.

”Det här felslutet skadar många och samhället i stort genom utebliven kompetens, kreativitet och utbyte. Problemen med att inte se åldersgruppen unga som en lika mångsidig och olik grupp som vuxna är bevisat flera. Ett samhälle som inte ser alla för den som de själva väljer att vara med värderingar och åsikter skapar fack där många riskerar att hamna i kläm.” skriver de.

Text: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna
Foto:
UN Photo/Evan Schneider