Amazonas småbönder går före i kampen för ekologiska odlingar

     Efter att länge ha bott i regionens största stad beslutade sig Alison Oliveira och hans hustru Marcely Federicci da Silva sig för att flytta tillbaka till hemregionen för att starta ett ekologiskt jordbruk. Foto: Mario Osava/IPS

Skövlingen av regnskog i Amazonas i den brasilianska delstaten Mato Grosso Amazonas fortsätter till följd av uppfödningen av boskap och de allt större sojaodlingarna. Men småskaliga ekologiska jordbrukare försöker bryta trenden.

Alison Oliveira är en av många ättlingar till de bönder som flyttade hit under den dåvarande militärdiktaturen, som fram till 1985 arbetade hårt för att öka exploateringen av regnskogen. Här driver han ett småskaligt jordbruk på ägor som ärvts av hans farfar som flyttade hit från den sydliga delstaten Paraná innan han själv föddes 1984.

-Vi lever främst på mjölkproduktionen och i dag har vi 14 kossor. Jag tillverkar även ost med samma metoder som min farfar lärde mig och säljer den till hotell, berättar Alison Oliveira för IPS.

Hans gård ligger en bit utanför staden Alta Floresta i norra Mato Grosso. Det som skiljer den från andra är att den bygger på metoder där skog och grödor odlas tillsammans med ekologiska metoder och hönsen är frigående. Gården används som en modell inom ett program som bedrivs av Interamerikanska investeringsbanken och tar emot besök från studenter och andra som är intresserade av hållbarhetsfrågor.

-Vi vill gå vidare och bland annat satsa på solenergi, säger Alison Oliveiras hustru Marcely Federicci da Silva.

Även hennes släktingar flyttade hit från södra Brasilien under diktaturåren.

Paret beslöt sig för att starta sitt ekologiska jordbruk på landsbygden efter att länge ha levt i delstatens största stad. De har fått stöd i sin satsning av den lokala organisationen IOV som bidragit med teknisk hjälp och erbjudit möjligheten för dem att sälja sina produkter via nätet. Det sker på en digital handelsplats där ett 30-tal bönder kan ha direktkontakt med över 500 kunder. Inom systemet kan beställningar göras som sedan hämtas upp i en butik som håller öppet varje onsdag.

IOV har länge arbetat med hållbarhetsfrågor och driver en satsning på odlingar med traditionellt utsäde, i syfte att uppmuntra till en ökad mångfald på åkrarna och skapa bättre förutsättningar för nyplanteringar av skogar.

Anderson Lopes vid IOV berättar att regionens småbönder med tiden även blivit allt mer intresserade av att plantera traditionella trädsorter, bland annat för att återuppbygga förstörda marker.

Norra Mato Grosso ligger i ett område där Amazonas regnskogar börjar breda ut sig och regionen har också allt större odlingar av sojabönor och majs. Det finns dock rörelser som vill bromsa utvecklingen, där dessa odlingar av så kallade monokulturer invaderar Amazonas och efter skördar skapar närmast ökenliknande miljöer.

En annan lokal organisation, ICV, bedriver satsningar på hållbar boskapsskötsel, där även nyplanteringar av skogar ingår.

Trots att den storskaliga produktionen av soja med tiden blivit allt viktigare har även familjejordbruken levt vidare i regionen.

Text och foto: Mario Osava /IPS