Allt fler länder i Latinamerika säger ja till syriska flyktingar

Syriska flyktingar på väg till Tyskland står i kö för att korsa gränsen mellan Ungern och Österrike. Foto: CC Mstyslav Chernov

Uruguay var det första landet i Latinamerika som beslutade sig för att ta emot syriska flyktingar och Brasilien har tagit emot fler än många länder i Sydeuropa. Latinamerika.nu har tagit tempen på hur de latinamerikanska länderna ställer sig ti den syriska flyktingsituationen.

Kriget i Syrien har sedan starten 2011 tvingat över fyra miljoner människor at lämna landet och nästan åtta miljoner människor har satts på flykt inom landet. Runt tre fjärdedelar av flyktingarna befinner sig i grannländerna medan färre än 150 000 fått asyl i Europa. Flera av de Latinamerikanska länderna har också öppnat sina dörrar för de syriska flyktingarna.
 

Brasilien, kontinentens största ekonomi, är det land som tagit emot störst antal syriska flyktingar. Sedan kriget utbröt har Brasilien tagit emot över 2 000 syrier, vilket gör dem till landets största flyktinggrupp. Under landets nationaldagsfirande välkomnade president Dilma Rousseff flyktingarna med öppna armar:

– Jag vill upprepa regeringens vilja att välkomna dem som fördrivits från sitt hemland, de som vill komma hit för att bo, arbeta och bidra till välstånd och fred i Brasilien.
 

Mexiko, Latinamerikas näst största ekonomi, är mer konservativ i sina ställningstaganden. Regeringen ska börja undersöka hur många flyktingar de kan tänka sig att ta emot samtidigt som de understryker vikten av stabilisering i de drabbade länderna.

– Vi studerar möjligheten att ta emot, vid någon tidpunkt, vissa flyktingar, men vi är övertygade om att dialog, fred och skydd av mänskliga rättigheter måste råda och det har vi hållit fast vid i multilaterala forum, sa Claudia Ruiz Massieu, på utrikesministeriet nyligen till media.
 

I Argentina startade Conare, den nationella tillsynsmyndigheten för flyktingar, förra året ”Programa Siria” som erbjuder speciella humanitära visum till de syriska flyktingarna. Hittills har de tagit emot 90 personer.

- Vem som helst i Syrien kan gå till det argentinska konsulatet i Damaskus och begära att bli antagen till flyktingprogrammet i Argentina, säger Conares president Federico Agusti till den argentinska dagstidningen La Nación.

Efter tre år finns möjlighet för syrierna att få permanent uppehållstillstånd, men för att bli beviljade asyl måste de dock vara släkting till en argentinsk medborgare.

– Åtgärden är mycket öppen, för även om det är ett kriterium att vara släkting godtar vi så lite som en fjärdedel släktskap. Så det är väldigt flexibelt, fortsätter Federico Agusti.
 

Colombia har inte uttalat sig officiellt om flyktingfrågan, men enligt Talel Karawi på det syriska konsulatet i Colombia har tio fall av syriska invandrare identifierats de senaste månaderna.

Colombia har egna flyktingproblem med sex miljoner internflyktingar till följd av den långa konflikten mellan regeringen och Farc-gerillan. Bara Syrien har fler internflyktingar, 7,6 miljoner, Irak kommer på tredjeplats med 3,3 miljoner.

I Peru har utrikesministeriet meddelat att de ska samarbeta med FN:s flyktingorgan UNHCR för att undersöka möjligheterna att ta emot syriska flyktingfamiljer. Den peruanska staten ska, i så fall, ta emot syrierna via ett så kallat omlokaliseringsprogram. Men ordföranden för det särskilda utskottet för flyktingar i Peru, Ana Valdivieso Santa María, medger att det är en komplicerad process som kommer att dröja:

– Man kommer att behöva göra många beräkningar, det kommer inte att vara något omedelbart. Det omedelbara är den politiska viljan. Men att det kommer att komma hit syrier imorgon... så är det inte, säger hon till El Comercio.
 

Utrikesministeriet i Chile bekräftade nyligen att de ska ta emot syriska flyktingar.

– Det kan röra sig om 150 personer eller 50 till 100 familjer, förklarade ministern Heraldo Muñoz.

De vill dock inte förhasta sig, utan istället vara säkra på att de kan erbjuda bra förutsättningar för de som anländer.

– Det här får ta den tid det behöver för att se till så att det blir bra, för vi har både bra och dåliga erfarenheter sedan innan, fortsatte han och syftade på de 117 palestinier som kom till Chile 2008 och de 26 serber och kroater som kom dit 1999.

Kriterierna gällande uppehållstillstånd för de syriska flyktingarna ska ha lättats upp. Tidigare var det nödvändigt med ett direkt släktskap för att få uppehållstillstånd, men nu ska det räcka med att ha bekanta i landet. Sedan förra året har 277 turistvisum och uppehållstillstånd tilldelats syrier.
 

I Venezuela är tongångarna annorlunda.

– Jag vill att 20 000 syrier och syriska familjer kommer hit till vårt Venezuela för att dela detta land av fred, av Kristus och av Bolívar. Och arbeta tillsammans med oss och bidra till att utveckla det här magiska landet, sa president Nicolas Maduro nyligen under ett ministerråd i presidentpalatset.

Siffran som Nicolas Maduro nämner ligger precis över de 18 000 colombianer som tvingats fly landet sedan mitten av augusti till följd av massdeporteringen av papperslösa invandrare.
 

Uruguay var det första landet i Latinamerika att ta emot syriska flyktingar efter ett initiativ från före detta presidenten José Mujica. De fem familjerna fick boende, sjukvård, utbildning och ekonomiskt stöd från regeringen, men nu, ett år senare, vill de 42 personerna återvända till Libanon för att sedan ta sig vidare mot Europa.

– Uruguay är jättefint och bra, men livet är svårt. Det är väldigt dyrt och vi har stora familjer, säger Ibrahim Almohmmad till BBC Mundo.

Ibrahim Almohmmad fick anställning på en vårdcentral i Montevideo, men menar att lönen på 370 amerikanska dollar i månaden inte räcker till för att försörja hans familj.

Flyktingarna har haft regelbundna möten med regeringstjänstemän som försäkrar att de inte kommer att hindra syrierna från att resa därifrån.

– De har alla dokument de behöver för att kunna resa, men vad den uruguayanska staten inte kommer att göra är att betala deras biljetter, klargjorde Javier Miranda, sekreterare på landets utskott för mänskliga rättigheter.

Ytterligare 73 syriska flyktingar förväntas anlända till Uruguay i slutet av året och regeringen har meddelat att de undersöker hur de kan förbättra flyktingmottagandet för de kommande familjerna.

Text: Philip Krook, Svalorna Latinamerika

Foto: CC Mstyslav Chernov