Våld mot kvinnor

Ny peruansk rörelse mot kvinnovåldet

Demonstration mot våld mot kvinnor i Lima, Peru, 13 Augusti 2016. Foto: Lorena Flores Agüero/Flickr Creative Commons

Nyligen genomfördes stora demonstrationer i flera peruanska städer i protest mot det våld i nära relationer som många kvinnor i landet utsätts för. Demonstranterna menar att straffen för de män som döms för misshandel, mord eller våldtäkt är alldeles för milda.

Aktivt arbete har minskat kvinnovåldet i San Juan

På onsdagen uppmärksammades den Internationella dagen mot våld mot kvinnor med en demonstration i Guatemala city. Foto: Lari Honkanen

I snitt var tredje kvinna i världen utsätts för någon form av fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. I Guatemala är siffran sju av tio. Men i San Juan Sacatepuequez jobbas det aktivt för att motverka kvinnovåld.

Bolivias kvinnor på frammarsch

Urfolkskvinnor börjar ta plats på beslutsfattarpositioner i Bolivia. Leonida Zurita från Bartolina Sisa är regerinpartiet MAS:s generalsekreterare för internationella relationer.

Efter parlamentsvalet i oktober har nu Bolivia näst högst kvinnorepresentation i världen, efter Rwanda. En stor del är dessutom urfolkskvinnor från landsbygden, en vanligtvis mångdubbelt diskriminerad grupp. Nu är förväntningarna höga på att representationen faktiskt ska ge resultat för kvinnors och urfolks rättigheter i Bolivia, det latinamerikanska landet med mest fysiskt våld mot kvinnor och näst mest sexuellt våld på kontinenten.

Sexuella trakasserier under undantagstillstånd i Guatemala

Kvinnor från San Juan Sacatepéquez protesterar mot undantagstillstånd

Det undantagstillstånd som skulle återställa ordningen och säkerheten i San Juan Sacatepéquez efter de våldsamma händelserna i slutet av september har istället haft motsatt verkan. Nu anmäler över femhundra kvinnor polis och militär för sexuella trakasserier. 

Det talas om machismo

Bland alla samhällsskikt talas det om machismo. Män som kvinnor, unga som gamla, privilegierade som utsatta. Som en förklaring, ibland som ett försvar. Machismo är ett enkelt svar på en svår fråga.

Nyckelord

Huvudtema på la.nu

Kvinnokampen på landsbygden i Paraguay

- Nu som förr har kvinnorna på landsbygden samma bekymmer när det gäller tillgång till hälsovård, utbildning, och krediter, samt till att kunna delta i beslutsfattande processer, säger Alicia Amarilla från Conamuri, en paraguayansk organisation för landsbygdskvinnor.

Ett steg tillbaka för lagen mot kvinnovåld

Efter att ha varit i kraft i endast ett år görs nu den nicaraguanska lagen mot kvinnovåld om. Förlikning mellan parterna kommer att tillåtas vid lindrigare brott. En besvikelse för de ”tusentals kvinnor över landet som genomlevt våld i hemmet” anser Amnesty International.

Få latinamerikanska länder förbinder sig att stoppa kvinnovåldet

Få latinamerikanska länder ansluter sig till FNs kvinnoorgan, UN Womens, arbete mot kvinnomisshandel. Detta trots att det är ett stort problem både globalt och i de specifika latinamerikanska länderna.

Mord på kvinnor blir egen brottskategori

Våldet mot kvinnor har på senare år förvärrats i Ecuador. Nu vill landets politiker vända utvecklingen, bland annat genom att införa en egen brottskategori för mord där kvinnor blir mördade på grund av sitt kön, så kallade femicid.

"Synen på kvinnovåld måste förändras"

Under 2011 rapporterades 3660 fall av sexuellt våld mot kvinnor enligt nicaraguansk polis. Av dessa blev 1857 utan rättslig prövning. Härbärget Acción Ya bildades 1992 i centrala Estelí och är det första i landet som erbjuder akut säkerhetsskydd till våldsutsatta kvinnor, barn och unga. I ett rum med förtäckta fönster berättar Anyoli M Guillén, verksamhetschef, mer om organisationen och vilka problem som finns.

Sidor

Prenumerera på Våld mot kvinnor