skörd

Våldet i bönkrisens spår

Gallo pinto, ris och bönor stekta tillsammans, är något av en nationalrätt i Nicaragua. Riset och bönan utgör basfödan i nästintill alla hem. Bönan är således en av de viktigaste komponenterna i vardagslivet. Men alla har inte samma tillgång till den. 

Nyckelord

Huvudtema på la.nu

Guatemala hårt drabbat av årets torka

Under 2012 har Guatemala drabbats av svår torka och stora delar av årets skörd rapporteras vara förstörd. Myndigheterna uppskattar att det rör sig om 50 procent av den beräknade skörden av majs och bönor, landets baslivsmedel, som förlorats. Torkan har påverkat flera områden i Guatemala och landets jordbruksdepartement visar i en undersökning att avsaknaden av kraftigt regn varit stor i 18 av landets 22 regioner. Enligt Guatemalas jordbruksdepartement har 34 124 familjer som arbetar med jordbruk påverkats av torkan och förlusten av bön- och majsskördar.

Trots förra årets rekordskörd räcker inte spannmålen

Världens bönder producerade mer spannmål under 2011 än någonsin tidigare. Men samtidigt har efterfrågan ökat och spannmålsreserverna minskat till följd av biobränsleproduktion och ökad djurfoderproduktion.

Prenumerera på skörd