peru

Aktivister kräver stopp för korruptionen i Amazonas

13-årige Jhanmarco Flores Huamaní från regionen Ayacucho i Peru deltog vid det möte för ungdomar som arrangerades parallellt med det stora forumet. Han är ledare för en lokal organisation som arbetar för att minska vattenbristen genom att bygga dammar för

Det måste bli ett slut på den korruption som omgärdar stora projekt i Amazonas. Det var budskapet från deltagare vid ett forum som nyligen hölls i Peru och som samlade många företrädare för olika sociala rörelser.

Undantagstillstånd i södra Peru efter stora protester mot koppargruva

Fyra personer dödades och minst 26 personer skadades under förra veckans protester mot det pågående gruvprojektet Las Bambas i södra Peru. Trots lokalbefolkningens oro bevakas nu området hårt av både militär och polis.

Dansen förenar människor i Peru

I Peru dansas det hela tiden. Olika regioner har sina egna danser. Huancayo i regionen Junin dansar dansen Santiago under hela juli månad. Latinamerika.nu:s Helene Gustafsson har gjort ett nedslag bland tonerna.

Nyckelord

Huvudtema på la.nu

Organisationer vill se jordbruket i centrum på klimatmöte

Effekterna av orkanen Mitch i Tegucigalpa, Honduras, 1998. Foto: United States Geological Survey/Wikimedia Commons

Klimatförändringarna utgör ett stort hot mot jordbruket i Centralamerika och därmed den framtida tillgången på mat. Därför kräver många lokala organisationer nu att deras regeringar fokuserar på dessa frågor i samband med det kommande klimatmötet COP20 i Lima.

Peru: Tvångssteriliseringar måste utredas vidare enligt offren

Över två tusen peruanska kvinnor uppger att de blev tvångssteriliserade under den förre presidenten Alberto Fujimoris tid vid makten. Nyligen meddelade en åklagare att detta inte kommer att utredas vidare. Men företrädare för offren protesterar mot beslutet och kräver att den rättsliga granskningen fortsätter. Den 24 januari meddelade åklagaren Marco Guzmán att utredningen av de tvångssteriliseringar som ska ha utförts i Peru mellan 1996 och 2000 läggs ner. Beskedet innebar att den dåvarande presidenten Fujimori, tre tidigare ministrar och flera andra högt uppsatta tjänstemän slipper åtal.

Peru och Chile inför avgörande dom

- Både den peruanska och chilenska allmänna opinionen och ländernas regeringar är överens om att rätta sig efter Haagdomstolens domslut. Man bör enas om en disposition för hur den kan efterlevas så snart som möjligt, sa Perus president Ollanta Humala till den peruanska veckotidningen Caretas, som en kommentar till den gränstvist mellan Peru och Chile, som snart tas upp i den Internationella domstolen i Haag.

Lag mot internetbrott hotar informationsfriheten i Peru

En ny lag mot internetrelaterad brottslighet har införts i Peru. Men lagen står i strid med tidigare lagstiftning om ökad insyn för medborgare och begränsar informationsfriheten i landet och försvårar journalisters arbete, enligt experter som IPS har talat med. Kritiker menar att den lag som trädde i kraft 2002 om insyn och som garanterar allmänhetens tillgång till offentliga handlingar undergrävs av den nya snabbt genomdrivna lagen mot brottslighet på internet. Den nya lagen begränsar och kriminaliserar användningen av internetbaserade databaser.

Premiärministerbyte i Peru - igen

I förra veckan tog Cesar Villanueva över posten som premiärminsiter i Peru efter Juan Jiménez. Villanueva, som lovat att prioritera trygghet och säkerhet för de peruanska medborgarna, är den fjärde premiärministern under president Ollanta Humalas tid vid makten. - Vi kan inte få förtroendet som vi behöver utan trygghet. Det kommer vara en ständig prioritering och kräver att vi mobiliserar alla våra krafter, sa den nye premiärministern Villanueva i en radiointervju enligt dagstidningen La República.

Fattigdomen på landsbygden i Peru fortsatt omfattande

Nyligen publicerades den tredje nationella delrapporten om Perus väg mot uppfyllnaden av FN:s milleniemål 2015. Enligt siffrorna i rapporten har den sammantagna fattigdomen halverats i Peru sedan 1991. Samtidigt visar rapporten att majoriteteten av invånarna på den peruanska landsbygden fortfarande lever i svår fattigdom. – Peru är ett av de mest utvecklade länderna i Latinamerika, säger Rebeca Arias, som arbetar för United Nations Development Programme i Peru och är en av de ledande personerna bakom rapporten, till den peruanska dagstidningen La Republica.

Offentligt anställda demonstrerar mot ny lag

Sedan förra veckan pågår stora protester i hela Peru mot den lag som nyligen godkändes av kongressen och som innebär att statligt anställda ska utvärderas för att se om de är kvalificerade för sina tjänster. Nu oroar sig arbetarna för massuppsägningar.

Sidor

Prenumerera på peru