Ny boliviansk ambassadör till Sverige

Den bolivianska regeringen har utsett Milton René Soto Santiesteban som ny ambassadör i Sverige. Hans viktigaste uppgift blir att främja svensk import av bolivianska varor.

Soto Santiesteban kommer från staden Cochabamba i västra Bolivia, är 54 år och utbildad ingenjör och sociolog. Han har tidigare arbetat som konsult åt den nuvarande regeringen och för ett flertal ideella organisationer i Bolivia.

Under utnämnandet ombads den blivande ambassadören bland annat att förbättra samarbetet mellan Sverige och Bolivia och att arbeta för en mer progressiv boliviansk utrikespolitik.
 
Sverige har sedan början av 1990-talet haft ett omfattande och långsiktigt utvecklingssamarbete med Bolivia. Det svenska handelsutbytet med Bolivia är dock i dagsläget begränsat. Under 2007 uppgick importen från Bolivia till 5,5 miljoner kronor, medan den svenska exporten till landet nådde 218 miljoner kronor samma år.

Sofi Önneby