Nicaraguas kvinnor extremt hårt drabbade av våld

*Var tjugonde minut söker en nicaraguansk kvinna vård efter att ha blivit misshandlad eller våldtagen av en man, enligt uppgifter från Nicaraguas hälsominister José Antonio Alvarado.*

Antalet tonårsgraviditeter som är en följd av incest och våldtäkt är "oräkneliga", enligt hälsoministern, som kategoriserar våldet mot kvinnor som Nicaraguas största psykosociala och strukturella problem.
De alarmerande siffrorna presenterades i samband med högtidlighållandet av den internationella dagen mot kvinnovåld i slutet av november.

"När jag besökte en mödravårdscentral i Waspam (på Nicaraguas Atlantkust), frågade jag kvinnorna där hur många av dem som utsattes för våld. Nio av tio kvinnor räckte upp handen", berättade hälsoministern José Antonio Alvarado, som efterlyser "moralisk förnyelse" för att komma åt problemet.

Det har länge varit känt att andelen nicaraguanska kvinnor som misshandlas av sina partners är mycket hög. En undersökning utförd i Nicaragua i mitten av 1990-talet av Mary Carroll Ellsberg från Umeå Universitet visade att en majoritet av de intervjuade kvinnorna någon gång utsatts för våld av sin partner. Resultatet av den undersökningen fick stort genomslag i Nicaragua, men även om vissa åtgärder vidtagits så tycks våldet mot kvinnor inte ha minskat de senaste åren. Nicaraguas hälsoministerium investerade 150 miljoner cordobas, cirka 70 miljoner kronor, för att förbättra vården för misshandlade kvinnor under 2003.

Det nicaraguanska samhället präglas av ojämlikhet och en mycket stark machokultur, där kvinnan ofta är ekonomiskt beroende av mannen, vilket gör det mycket svårt att ta sig ur ett våldsamt förhållande. Representanter för Nicaraguas kvinnorörelse lägger en stor del av skulden för samhällsstrukturen och makthavarnas motvilja att ta itu med problemet på den katolska kyrkan, som har enorm makt över landets politik. Kyrkans ledare stoppade förra året landets första jämställdhetslag innan den antagits av parlementet, och den senaste tiden har abortfrågan väckt het debatt.

Idag är så kallad terapeutisk abort, när det finns risk för mammans liv, den enda formen av abort som är tillåten i Nicaragua. Enligt ett nytt lagförslag kommer även terapeutisk abort att förbjudas, dessutom vill man införa hårda fängelsestraff för kvinnor som gör abort. Skärpta straff eller andra insatser för att komma åt de män som våldför sig på kvinnor diskuteras över huvud taget inte.
-jämställdhet, genus-
_Sara Bergfors_