Att lyckas vara barn en bedrift

*Den senaste tiden har larm om vanskötta och övergivna barn konkurrerat med rapporter om barnprostitution, inomfamiljärt våld och barngraviditeter som resultat av incest. Som den uruguayanska författaren Eduardo Galeano uttryckt det: ”Det krävs stor skicklighet och mycket tur för att ett barn ska lyckas med att vara barn”.*

I Nicaragua är 70 procent av befolkningen under trettio år, 53 procent av befolkningen är under 18 år och 37,7 procent är under 15 år. En tredjedel av barnen under 18 år har någon form av kronisk näringsbrist. Endast 29 procent av dem går ut grundskolan. 86,3 procent av 15-30-åringarna är analfabeter. Bara fem procent av barn med något funktionshinder får det stöd de behöver. Och allt för många barn och ungdomar tvingas växa upp för tidigt. Vart fjärde barn som föds, föds av en minderårig. Mer än 167 000 barn och ungdomar arbetar, för att bidra till familjeförsörjningen eller på grund av dysfunktionella familjer. Nicaragua har lång väg att gå innan man kan hävda att man följer FN:s barnkonvention.

*Prostitutionen växer*

Många är de faror som hotar ett barn i Nicaragua. Sexuellt utnyttjande och prostitution är bara några. Trafficking och barnprostitution växer stadigt i hela Centralamerika, och då Nicaragua är regionens fattigaste land är arbete på en bordell eller på så kallade night clubs, barer som döljer sexhandel bakom fasaden som restauranger, den bistra verkligheten för allt fler barn och ungdomar. De lockas av vuxna att lämna landet, sin by eller stad för att arbeta som servitriser eller med turism, och hamnar i en okänd, hotfull miljö, helt utelämnade till den person som de anförtrott sig till.
Dessa barn växer upp med emotionella och fysiska trauman, och blir ofta bortstötta av sina familjer och av samhället om de tar bladet från munnen och anmäler vad de varit med om. Det är snarare regel än undantag att de blir gravida, och dessa barn växer sedan i sin tur upp i en onaturlig, sexualiserad och brutaliserad miljö. De personer som lurar barn och ungdomar in i prostitution och många gånger håller dem fångna under psykiskt och fysiskt våld döms nästan aldrig.

*Fattigdomen försvårar – barn överges*

I Nicaragua är halva befolkningen extremt fattig. Enligt FN:s utvecklingsprograms definition betyder det att de lever på mindre än en dollar om dagen. Fattigdomen slår hårdast mot barn, eftersom den påverkar deras möjligheter till utbildning, näringsriktig kost, sjukvård och föräldrarnas förmåga att ge dem kärlek och uppmärksamhet.
Fattigdom leder till desperation, och ett ökande antal föräldrar, särskilt unga mödrar mellan 13 och 16 år, lämnar bort eller överger sina barn. En överväldigande majoritet av dessa unga mödrar har inte fått något stöd av barnets far eller av samhället. Dagstidningen El Nuevo Diario uppger att under årets första sex månader övergavs 559 barn delvis och 175 helt och hållet i Nicaragua. Det är offentlig statistik från familjeministeriet, vilket med all säkerhet innebär att mörkertalet är stort.

Att överge ett barn delvis betyder i Nicaragaua att barnets föräldrar tvingats lämna det ifrån sig till andra personer, oftast familjemedlemmar och oftast för att arbeta på annan ort. Det är mycket vanligt att morföräldrarna eller en annan kvinnlig släkting tar hand om barnen under en längre eller kortare tid.
Nyligen fick ett fall mycket uppmärksamhet i media, när modern till en ung mamma som inte ville behålla sitt barn, avslöjades av myndigheterna då hon försökte registrera den nyfödda som sin egen för att få tillgång till föräldrabidrag. Dessa barn växer upp utan sina föräldrars kärlek och får dela uppmärksamhet och stöd från vuxna med andra barn.

Fattiga familjer har i genomsnitt fler barn. Ett mycket stort antal unga gravida ökar naturligtvis risken för övergivanden och misskötsel, eftersom barnrika familjer är svårare att försörja. Majoriteten av alla nicaraguanska familjer består av en kvinna som försörjer resten av hushållet med barnens hjälp. Familjer som leds av en kvinna är också fattigare än de som leds av en man.
Familjepolitiken i landet är katastrofal, både på grund av den ekonomiska utsattheten som familjerna tvingas leva med, och på grund av den traditions- och kulturbundna manskulturen som genomsyrar alla delar av samhället, "el machismo". Kvinnor och barns behov prioriteras inte, och särskilt inte när mödrarna råkar vara barn.

*Farligare för flickor*


–Machismon befinner sig i kris, säger Mónica Zalaquet, som är chef för centret för våldsförebyggande, som förklaring till det dramatiskt ökande antalet övergrepp mot barn.

Det finns en felaktig uppfattning i Nicaragua att fysisk bestraffning är normalt, och att det är en förutsättning för uppfostran. Bara under januari till maj 2004 har det förekommit 1377 anmälda fall av övergrepp mot barn, enligt en undersökning genomförd av Rättsmedicinska institutet. Och 95 procent av alla våldtäkter begås i hemmet, enligt hälsoministeriet.
Mónica Zalaquet menar att Nicaragua genomgår stora attitydförändringar, och att kvinnor och män befinner sig i krig med varandra. Uppfattningen att kvinnor är mäns egendom utmanas kraftigt av kvinnorörelsen och genom globaliseringen av massmedierna, och männen kanaliserar sin frutration genom våld och våldtäkt. Inte ens barnen går fria i detta krig.
I dagsläget känner myndigheterna till minst 15 barn under 13 år som är gravida som ett resultat av våldtäkt av någon familjemedlem, de yngsta är bara nio år gamla. Och abort är förbjudet i Nicaragua, om inte den gravidas liv är i fara, med hänvisning till Bibeln.


– Under hela sin uppväxt ser pojkar olika slags dålig behandling av flickor, och det reproducerar de sedan i vardagslivet på olika sätt, menar Marvin Mayorga Norori, som är psykolog och medlem i Föreningen för män mot våld.

Som en konsekvens sätter pojkar i system redan som barn att diskriminera och ignorera flickor, och flickorna ifrågasätter inte denna behandling eftersom deras mödrar inte heller gör det. Detta är samhällsmönster som pojkarna också lider av, eftersom de ojämlika relationer som råder i samhället leder till mer våld i allmänhet, och dessutom till brutalare våld.
Således växer problematiken med barn- och ungdomsbrottslighet, så som gängtillhörighet, våldtäkt, personrån och drogmissbruk. Många barn är rädda för att gå ut efter mörkrets inbrott, och barn från familjer som har det bättre ställt växer upp i rädslan för fattiga barn, medan fattiga barn växer upp i rädslan för ännu fattigare barn.

Det är sannerligen inte lätt att vara barn i Nicaragua.
-barn, unga, jämställdhet-
_Frida Berg_

KÄLLOR:
UNICEF, EMNV 2001, El Nuevo Diario 040920, 040918, 040708; Encuentro No 64/2003