Folk riskerar svälta ihjäl efter orkanen

*Tusentals människor har fortfarande inte fått hjälp efter orkanen Felix framfart. Hjälporganisationer varnar för att folk kommer svälta ihjäl om matsändningarna inte samordnas bättre och de mest avlägsna områdena prioriteras högre.*

I departementshuvudstaden Bilwi (Puerto Cabezas) har mängder av internationella och nationella hjälporganisationer strömmat till veckorna efter orkanens härjningar. Matpaket, mediciner och psykologiskt stöd erbjuds till de drabbade samhällena. Men medan vissa av de byar som ligger närmast Bilwi, och lätt kan nås med bil, får dubbel assistans av flera institutioner och organisationer samtidigt, råder det få tvivel om att hjälpen inte når alla behövande.

- Absolut är det så, säger Juan Mungia, logistikchef på Nicaraguanska Röda Korset. Det finns många byar som fortfarande inte fått mat eftersom det är för svårt att komma fram till dem. Uppskattningsvis rör det sig om ett femtiotal samhällen.

Många av samhällena i det nordöstra hörnet av Nicaragua, mellan Bilwi och floden Coco, kan enbart nås med båt via floderna eller med helikopter. Att transportera mat dit är helt enkelt för kostsamt för många organisationer och därför riskerar invånare där att svälta ihjäl efter att ha fått sina skördar förstörda av vind och vatten i orkanens spår. I det området bor nästan uteslutande miskitoindianer och de flesta samhällen är vanligtvis självförsörjande genom odlingar och fiske i floderna.

Ett stort problem är också bristen på koordination och gemensam prioritering av de hjälpsändningar som kommer till regionen. Medan den regionale guvernören Reynaldo Francis, representant för miskitopartiet Yátama, säger till latinamerika.nu att myndigheterna har kontroll på vad för hjälp som når de olika områdena, ger representanter för hjälporganisationerna en annan bild.


- Den här veckan har jag gått på fyra koordineringsmöten för mat-, hälso- och sanitetsfrågor sammankallade av myndigheterna, berättar Alwin Schuchmann, projektkoordinatör för tyska organisationen Deutsche Welthungerhilfe. Men alla möten har blivit inställda. Vi har ingen aning om vilka andra organisationer som jobbar var, fast vi vill samordna oss. Det råder stor förvirring.

Efter orkanen Mitch 1998 inrättades en ny katastroflag i Nicaragua. Enligt lagen ska katastrofarbetet koordineras av ett nationellt system bestående av representanter från olika delar av samhället. Det ska även inrättas regionala samordningsgrupper för att underlätta koordinationen i katastrofsituationer samt att minimera korruptionsrisken. Tidigare i Nicaraguas historia har det förekommit omfattande korruption i samband med naturkatastrofer.

_Lisa Hanson_