Ecuador handlar med utsläppsrätter

*Ecuador har redan nio fungerande projekt som handlar med utsläppsrätter på det internationella mekanismen för ren utveckling. 41 andra projekt i landet har ansökt om att få vara med i systemet med så kallade gröna bonusar.*

De projekt som godkänns i systemet MCD, som har sitt säte i Tyskland och lyder under FN, måste vara certifierade för att minska koldioxidutsläpp och bidrar till utvecklingen av alternativa bränslen. De vanligaste projekten handlar om vattenkraft och biomassa.

Ecuador har nio godkända projekt och 41 som väntar på certifiering. Godkänns dessa projekt kan landet producera omkring 3,2 miljoner gröna bonusar, vilket innebär ett värde på omkring 224 miljoner dollar under sju år, skriver tidningen El Comercio. I dag är en bonus värd omkring tio dollar. Företagen som ingår i projekten kan be att få utbetalt för sina bonusar i förskott, men till ett lägre pris, eller vänta och förhandla om bonusarna, vilket kan leda till ett högre pris.


- Det här är en marknad på uppgång, vi väntar på högre priser, säger Amalio Puga, som deltar i projektet San Carlos, som genererar elektricitet med rester från sockerrör.

De gröna bonusarna bygger på antal ton koldioxid och översätts till certifikat för minskade utsläpp (CER) och certifikaten kan säljas på koldioxidmarknaden till industrialiserade länder, så att dessa kan uppnä sina mål för minskning av växthusgaser.

Det ännu oexploaterade oljeblocket ITT i nationalparken Yasuní kan bli ännu ett av Ecuadors projekt. Men först måste man hitta någon mekanism för att uppskatta hur stor minskning av koldioxid projektet att behålla oljan under mark skulle innebära. Hittills har systemet bara inriktat sig på skogsplantering respektive skogsavverkning. I ITT:s fall handlar det om preservation. En ecuadoriansk myndighet uppskattar att man i ITT skulle kunna utvinna 900 000 fat olja. Projektet ITT har redan ansökt om frivilliga stöd och fått det från bland annat Spanien och Schweiz. En internationell fond med ett förhandlingsteam ska instiftas nästa år.

_Tove Silveira Wennergren_

Läs mer om utsläppsrätter på UBV:s kunskapsrum