Nicaragua visar solidaritet med Palestina

Sedan Internationella domstolen gett Nicaragua rätt till ett större område av det Karibiska havet som Colombia rått över i nästan ett sekel, stärker Nicaragua sitt stöd för Palestina. Högste domstolens domare Francisco Rosales menar att frågan är viktig för världsfreden, eftersom det internationella rättssystemet är den enda utväg som ett litet land har i en konflikt med ett större.

Den palestinska solidaritetskommittén i Nicaragua har de senaste två veckorna aktivt visat sitt stöd för Palestina. Inför FN:s beslut demonstrerade man tillsammans med sina muslimska landsmän i Managua, och sedan hölls en ceremoni för att fira Palestinas nya status som observatörsstat i FN. President Daniel Ortega och regeringspartiet FSLN har följt samma ideal genom att bryta de diplomatiska relationerna med Isreal under dess attacker mot Palestina.

Efter elva års väntan fick Nicaragua den 19:e november det efterlängtade beskedet från Internationella domstolen i Haag - domslutet fastställde Nicaraguas rätt till en utökad del av det karibiska havet, som Colombia haft kontroll över sedan 1928. Colombia får däremot behålla öarna och reven i skärgården.

Tveksamt huruvida Colombia kommer respektera domslutet

Colombias president Juan Manuel Santos har uttryckt stort missnöje över utslaget, och har till och med dragit sig ur fördraget som binder dem till Internationella domstolen. Under ett första möte med Ortega i lördags konstaterade Santos att han kommer att använda alla diplomatiska medel för att trygga Columbianernas rättigheter. En aktuell fråga inbegriper den colombianska öbefolkningens fiskerättigheter, vilka Ortega försäkrar inte ska tas ifrån dem. I de nyblivna nicaraguanska vattnen som omger de Colombianska öarna dröjer sig dock Coloumbianska marinfartyg och flygplan kvar.

Nicaragua kan bara hoppas att Colombia hörsammar det internationella rättssystemet och inte tar till andra medel för att få sin vilja igenom. På samma sätt som Palestina inte kan mäta sig i militär styrka med Isreal, är Nicaragua underlägset den Colombianska marinkåren. Skulle Colombia bestämma sig för att avfärda det internationella domslutet och ge grönt ljus för marina insatser, har Nicaragua inte stor chans att bemöta dem, trots att det mindre landet har internationell rätt på sin sida.

Mänskliga rättigheter är ett prioriterat tema i Nicaragua, som en följd av de orättvisor landet utsatts för de senaste decennierna. Besvikelsen lever kvar över att USA ignorerat domslutet från 1986 när Internationella domstolen dömde landet till upprättelse för det förtäckta krig som fördes mot Nicaragua.

- Vi vänder oss till internationell rätt eftersom vi inte har förmåga att lösa problemen själv, sa Rosales. Det faktum att Palestinierna har tagit sitt fall inför FN visar att man fortfarande tror att FN kan erbjuda en lösning till problemen.

Konflikten mellan Palestina och Isreal går inte att lösa över en natt, men vi får hoppas att FN:s beslut respekteras av Isreal, och att detta i sin tur reflekteras i Colombias, liksom andra militärt starka staters, acceptans av det internationella rättsorganets legitimitet.

Text: Lovisa Dragstedt, Infopraktikant Svalorna LA