Monsantos frön hotar Haiti

Det transnationella utsädesbolaget Monsanto har skänkt småbrukarna i Haiti hybridfrön, konstgödsel och bekämpningsmedel för totalt 30 miljoner kronor i bistånd. Kritiska röster hävdar att det hotar att slå ut hela det traditionella jordbruket och för alltid göra småbrukarna beroende av Monsanto i alla led.

- Det är som en andra jordbävning, säger Doudou Pierre Festile, ledare för småbrukarorganisationen Mouvement paysan Acul-du Nord.

Monsanto har erbjudit landets småbrukare 475 ton utsäde i bistånd i form av hybridfrön med tillhörande konstgödsel och bekämpningsmedel. Biståndet kommer att delas ut gratis genom det så kallade WINNER-projektet som drivs av USAID med stöd av den amerikanska ambassaden. 

Monsantos bistånd uppskattas till ett värde av cirka 30 miljoner kronor och innefattar utsäde till grödor som majs, zucchini, morötter, melon, lök, tomat, spenat och olika sorters kål. Biståndet har redan börjat delas ut i stora delar av landet.

Men kritiken och protesterna har varit starka.

Privat utsädeshandel hotar 

Problemet med Monsantos donation är flera enligt småbrukarorganisationerna.

Monsantos hybridfrön blir sterila efter en skörd och går inte att sparas och planteras igen. Nya frön måste då köpas inför varje säsong. Småbrukarna på Haiti har länge skyddat sina frön, bytt dem sinsemellan och odlat fram olika inhemska frösorter. Småbrukarorganisationerna varnar för att introduktionen av Monsantos hybridfrön i längden kommer att leda till en monopoliserad privat utsädesmarknad. Såvida inte Monsanto tänker donera nya frön varje år kommer kostnaderna för nytt utsäde, konstgödsel och bekämpningsmedel till slut bli en övermäktig kostnad för småbrukarna.

- Småbrukarna i Haiti är redan i en extremt utsatt situation. Monsantos hjälp hotar att slå ut hela det traditionella jordbruket i landet och för alltid göra småbrukarna beroende av bolaget i alla led, säger Festile.

Matsuveränitet framför beroende

Småbrukarorganisationerna i Haiti förnekar inte att jordbruket behöver effektiviseras. Haiti är ett av världens fattigaste länder. Tre fjärdedelar av befolkningen lever på mindre än 2 dollar per dag och mer än hälften är undernärda, enligt FN:s världsmatprogram. Majoriteten av befolkningen lever på småskaligt jordbruk. Samtidigt står detta endast för en tredjedel av landets BNP.

- Vad småbrukarna i landet behöver är en jordreform, bättre finansiering och förbättrad infrastruktur, säger Volny Paultre, agronom för FN:s jordbruksorgan FAO, till IPS.

Småbrukarna bränner Monsantos majs

I juni i år anordnades en massiv demonstration under banderollen "Ni kommer aldrig lyckas ta vår jord från oss" mot Monsantos och den USA-vänliga regeringens planer. Tusentals småbrukare tågade i huvudstaden Port-Au-Prince och brände Monsantos majsfrön i protest. En koalition av småbrukarorganisationer med sammanlagt 200 000 medlemmar uppmanar småbrukare runt om i landet att bränna de frön som redan har blivit utdelade.

Det kritiserade WINNER-projektets chef är Jean-Robert Estimé, tidigare utrikesminister i den ökända Duvalierfamiljens diktatur under Papa och Baby Doc.

- Vi har en president som stöds av de stora markägarna, de multinationella bolagen och de ockuperande militärmakterna, som försöker tysta oss. En allians som inte bryr sig om Haitis folk, säger Doudou Pierre Festile.

Text: Marcus Berglund Foto: Peter Blanchard, Creative Commons

http://www.flickr.com/photos/peterblanchard/3061822169/  

Fakta

Monsanto är ett multinationellt kemi- och läkemedelsföretag som även framställer GMO-grödor.

Monsanto är ökänt för att ha utvecklat "Agent Orange", ett besprutningsmedel som användes i Vietnamkriget och skadade både amerikanska soldater och vietnamesiska civila. Monsanto utvecklade även miljögifter DDT och PCB.

Källa: Wikipedia

Kommentarer

Det är inte alls GMO-frön som Monsanto skänker utan vanliga förädlade frön. De växer givetvis utan extra näring eller växtskyddsmedel om man nöjer sig med en sämre skörd.

"The announcement raised concerns in Haiti that the donation would
include genetically modified seeds, for which the country does not have a
regulatory system. Monsanto representatives said no such seeds will be
included.Instead they are sending hybrid seeds, which are produced by manually cross-pollinating plants."

Se bla http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9FMUQN80.htm för mer sakliga artiklar.

 

 

 

 

ang kallkritik tackar jag for kommentaren, problematiken kring Monsantos hybridfrön är dock större än så, vilket jag även skriver i artikeln (och därför inte tar upp Roundup-problemen).

Att utgå från Monsantos egna pressmeddelanden anser jag inte vara källkritiskt. Man ska komma ihåg att ägarna till Business Week är:

 

Michael Rubens Bloomberg (born February 14, 1942) is the current Mayor of New York City, and the 10th richest person in the United States, having net worth of US$18 billion in 2010.[2] He is the founder and 88% owner of Bloomberg L.P., a financial news and information services media company.[3][4][5

 

Bloomberg Businessweek,[2][3] commonly and formerly officially known as BusinessWeek, is a weekly business magazine published byBloomberg L.P. It is currently headquartered in New York CityNew York

 

In addition to its financial services offerings, Bloomberg launched its news services division in 1990. Bloomberg News (originally known as Bloomberg Business News) has over 2,000 employees and 145 bureaus around the world, producing more than 5,000 stories daily[18] and is available on the web at www.bloomberg.com. It now provides information to approximately 350 newspapers and magazines worldwide, including The EconomistThe New York Times and USA Today.[19

 Bloomberg L.P. has grown to include a global news service, including television, radio, the Internet and printed publications. Delägare 

är Merrill Lynch... 

Att Business Week ägs av bl a Michael Bloomberg tycker jag verkar vara ett långsökt argument för att inte kunna ange den tidningen som en rimlig källa. Bloomberg donerade för övrigt motsvarande 1,7 miljarder kronor bara år 2009 till icke-vinstdrivande organisationer. Han har också tjänat alla sina pengar själv. Nog om det.

- Kommer Haitis jordbrukare i framtiden vara tvingade att köpa hybridfrön från Monsanto bara för att de nu har skänkt ett parti?
Om nu inte Monsantos frön ger bättre avkastning än vanliga sorter så har ju inte Haitis bönder någon anledning att köpa dem. Ett ganska enkelt marknadsekonomiskt sammanhang.

"I motsats till organiska inhemska frön behöver de en stor mängd vatten"

- Var ligger rimligheten i att dessa grödor skulle kräva mer vatten per producerat ton? Visa mig den vetenskapliga undersökningen! Snarast kan man använda gentekniken till att exempelvis utveckla torktåliga grödor som det här projektet: http://www.aatf-africa.org/wema

"Haiti har ingen lag som reglerar GMO-grödor och det varnas från vissa
håll för att ytterligare sorter, rakt igenom genmanipulerade frön,  kan
komma att börja odlas i landet."

- Varför finns det anledning att tro att GMO modifierade frön kan komma att odlas i landet? Det Haitis Jordbruksdepartement har sagt är att dom inte har något lagligt ramverk som reglerar genmodifierade grödor och att de därför inte tillåter dem.

"I nästa steg blir det då aktuellt med grödor som behöver det kritiserade
bekämpningsmedlet Roundup och innehåller det bevisligen farliga ämnet
glyfosat, varnar Cummings."

- Bekämpningsmedlen har man för att hålla undan ogräs, det finns ingen växt som BEHÖVER bekämpningsmedel. Ogräset växer lika mycket oavsett om det är gamla vanliga frön eller Hybrid-frön. Monsantos patent på Roundup (glyfosat) har löpt ut sedan länge och växter som är Roundup-Ready tål för övrigt vilket glyfosatmedel som helst.

"I motsats till organiska inhemska frön behöver de en stor mängd
vatten, kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel (producerade och
sålda av Monsanto) vilket åsamkar stor skada på jordmånen.
I Haitis fall handlar det framför allt om hybridfrön förbesprutade
med ett bekämpningsmedel som innehåller den hälsovådliga kemikalien
Tiram.
"

- Tiram och många andra betningsmedel är tillåtna på Haiti och är inte ett medel som är unikt för GMO eller Hybridfröer. Det används för att minska risken för svampsjukdomar som kan uppstå i jorden och drabba plantan och i förlängningen skörden. Medel av den här typen används även i sverige i samma syften.

"
Småbrukarna på Haiti har länge skyddat sina frön, bytt dem sinsemellan och odlat fram olika inhemska frösorter."
-
Så har dom säkert gjort, men knappast för att skydda dem från utveckling eller för att bedriva ett ekologiskt jordbruk, utan troligen i brist på alternativ då Haiti har varit ett land i förfall.

"Det här tvingar småbrukarna att "i evighet köpa nya frön av Monsanto eller något av de andra stora monopolen" enligt Cummings."
- Finns det flera monopol att välja mellan? Vad är då ett monopol? Är fröförsäljning ett monopol någonstans?

"Småbrukarna i Haiti är i en extremt utsatt situation. Monsantos hjälp
hotar att slå ut hela det traditionella jordbruket i landet och för
alltid göra småbrukarna beroende av bolaget i alla led, säger Festile."
-
Är det traditionella jordbruket på Haiti ett bra långsiktigt fungerade jordbruk? Eller fungerar det som i många andra utvecklingsländer där man bla på grund av en dåligt fungerade äganderätt och och rättssystem inte kan göra större investeringar i sina jordbruk. Exempelvis för att behålla en bra näringsbalans i jorden, använda effektiva maskiner eller täckdika. Och Monsanto har ju varken monopol på fröförsäljning, växtskyddsmedel eller gödningsmedel.

Om Monsantos gåva kommer att leda till en sådan total katastrof för bönderna på Haiti. Hur ska man då ha råd att köpa Monsantos dyra fröer och bekämpningsmedel? Det verkar ju oerhört kontraproduktivt av Monsanto!

I övrigt håller jag med om att man ska vara försiktig med utvecklingen av GMO grödor, och att man skall begränsa användandet av bekämpningsmedel. Jag äger själv en gård där det bedrivs ekologiskt lantbruk inom ramen för KRAV och vet att det både har sina för och nackdelar.

 


Först, tack för dina värdefulla kommentarer.

Jag hoppas snart få tid att sätta mig ner och svara på dina kommentarer i de specifika frågorna.

Men lite snabbt så är mitt intryck att du kanske underskattat den typen av företag som Monsanto är och dess del i de senaste två decenniernas utveckling och trend inom jordbruket, och de effekter som det har fått för småbrukare i Syd.

En intressant artikel som inte tar upp jordbruksproblematiken med trasnationella bolag och finansiella investeringar men väl är talande för Monsanto:
http://www.thenation.com/article/154739/blackwaters-black-ops

"One of the most incendiary details in the documents is that Blackwater, through Total Intelligence, sought to become the "intel arm" of Monsanto, offering to provide operatives to infiltrate activist groups organizing against the multinational biotech firm."

Om filantroper...Några av de mest hänsynslösa kapitalister vi har är stora filantroper vid sidan av. Ibland så stora att de inte har koll på vad de ställer till med. En läsvärd krönika från en The Guardian-blogg:

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2010/sep/29...

 Återkommer snart!

Betat frö är ingenting unikt för Monsantos utsäde. I undantagsfall använder även svenska KRAV-anslutna odlare betat frö ifall ekologiskt certifierat inte finns att tillgå.

Men det är lite oroväckande ifall effekten blir att Monsanto indirekt äger hela Haitis livsmedelsförsörjning. 

intressanta kommentarer! jag har gått igenom ämnet igen och ändrat artikeln så att det framgår tydligare vad småbrukarorganisationerna tycker är oroande. just den politiska aspekten och "ägandet". införandet av en kommersiell och monopoliserad utsädesmarknad framför verkliga reformer rörande jordfördelning, infrastruktur, krediter m.m.