"Männen diskrimineras"

I staden Estelí i norra Nicaragua bor och  arbetar två advokater med vitt skilda syn på kvinnors rättigheter. Den  ena anser att den nya reformen av Lagen mot kvinnovåld är ett bevis på patriarkatets dominans. Den andra menar att reformen inte är tillräcklig utan att hela lagen bör upphävas eftersom den diskriminerar män.

I denna andra del berättar viceordföranden för Estelís advokatförening, Elmer Umanzor Guillén, om hur han anser att kvinnor utsätter män för våld i minst lika stor utsträckning.

Inne på kontoret hos Estelís advokatförening är tonen hög och engagerad. Sedan Lagen mot kvinnovåld, nummer 779, trädde i kraft i Nicaragua har en stor del av medlemmarnas tid gått åt till att bekämpa densamma.

 – I första hand skapar den här lagen en uppdelning mellan män och kvinnor. För i Lagen mot kvinnovåld begås alla brott av män. Vi har begärt en lag som regulerar det onda, men som bestraffar den som begår brottet, oavsett om det är en man eller kvinna, förklarar Elmer Umanzor Guillén, viceordförande i Estelís advokatförening.

Efter att Lagen mot kvinnovåld trätt i kraft i Nicaragua i juni 2012 har protesterna varit högljudda. En av de grupper som engagerat sig mot lagen har varit landets advokater och Estelís advokatförening var några av de första att organisera sig.

En av punkterna som har kritiserats är att förlikning inte tilläts i något av brottsfallen, vilket nu har reformerats. I samband med reformförslaget organiserade advokaterna i Estelí en demonstration mot lagen och skickade ett yrkande till landets domstol. Efter en omröstning i Nicaraguas nationalförsamling beslutades i september i år att förlikning ska tillåtas vid lindrigare brott. Men Estelís advokatförening anser inte att reformen är tillräcklig utan tycker att hela lagen bör upphävas.

– Vi är emot hela lagen. Förlikningsprocessen förändrar ingenting. Istället bör man satsa på att göra en ordentlig polisundersökning för att se om något brott överhuvudtaget har ägt rum, säger Elmer Umanzor Guillén.

Kvinnorna manipulerar

Advokaterna i Estelí har en grundläggande idé om att många kvinnor ljuger om att de blir utsatta för brott, särskilt i samband med de försiktighetsåtgärder som polisen genom den aktuella lagen har fått befogenheter att ta till. En av dem innebär att om en kvinna anses vara i fara efter en polisanmälan kan mannen tvingas lämna hemmet för att hon ska kunna fortsätta bo där, trots att man ännu inte hunnit företa en fullständig polisutredning.

 – Hur kan männens äganderätt garanteras om man med en anmälan, som ännu inte undersökts, kan skicka ut honom på gatan och lämna över egendomen till en person som kan använda det här knepet för att få sin man ur huset? undrar Elmer Umanzor Guillén.

Menar ni att det inte finns ett våld mot kvinnor utfört av män?

– Här i Nicaragua är det lika. Jag har i vart fall behandlat fall där kvinnor våldfört sig på män likväl som män som använt våld mot kvinnor. Därför är lagen viktig, men inte i den här formen. Vad händer med de män som blivit utsatta? Det här är diskriminering.

Men är det inte vanligare att män utför våld mot kvinnor än tvärtom?

– Nej, vi anser inte det. I de processer vi sköter ser vi det åt båda hållen. Det finns till exempel kvinnor som använder strategier för att få mannen ur huset. Eller kvinnor som går ut med en man och dricker öl, ligger med honom och sedan på morgonen påstår att ”han våldtog mig”. De gör det för att de vet att han har mark och bil. Så då säger de ”ge mig fem tusen dollar så ska jag inte anmäla dig”. Det är en form av ekonomiskt våld.

Lagen leder till ökat våld

Elmer Umanzor Guillén och hans kollegor är övertygade om att våldet har ökat på grund av lagen. Han förklarar logiken så här:

– Idag skickar man folk i fängelse för en enkel komplimang. Det är så långt det har gått. Det som händer då är att den nicaraguanske medborgaren, den som saknar bildning och kunskap om vad som är rätt och fel, tänker att "jag kommer hamna i fängelse i vilket fall som helst, därför ska jag åtminstone hamna där för något som jag faktiskt har gjort", och då har det gått så långt att han mördat en kvinna.

Enligt Elmer Umanzor Guillén och hans kollegor beror våldet i Nicaragua på att många män saknar bildning och inte förstår att det är fel att utsätta kvinnor för våld.

–Vi vill att man hjälper de personer som inte förstår vad lagen innebär, som till exempel bonden. För de sedvänjor han fått lära sig kan han få tio till femton års fängelse. Trots att han är en person som kämpar för att få ihop till mat, kläder och utbildning.  

Män diskrimineras

På Estelís advokatförening är man överens om att det egentligen är männen i det nicaraguanska samhället som har det sämre än kvinnorna. De ger exempel på olika myndigheter som finns specifikt för kvinnor; läkarmottagningar, psykologmottagningar och juridiska institutioner. De nämner också att en kvinna kan bada sina barn, men att om en man gör det så kan han bli anmäld och att kvinnan ofta är den som får vårdnaden om barnen efter skilsmässa. Därutöver påpekar de att en man blir utskrattad om han går till polisen och säger att han blir misshandlad av en kvinna, och att en kvinna som har begått ett brott får mycket bättre behandling hos polisen än en man.

– Om vi pratar om jämställdhet, vilka är det egentligen som är diskriminerade här? frågar Elmer Umanzor Guillén retoriskt.  

Text och foto: Sigrid Petersson, informationspraktikant, Svalorna Latinamerika

Fakta

Lagen mot kvinnovåld trädde i kraft i juni år 2012 och syftar
till att förebygga, bestraffa och utrota alla former av våld mot
kvinnor. Lagen har sitt urprung i ett förslag framtaget av 21 olika
organisationer, ledda av Rörelsen María Elena Cuadra. Initiativet togs
efter att man insett att dåvarande lagstiftning inte lyckats förhindra
det könsrelaterade våldet.

Enligt statistik från den
Nicaraguanska statens rättsmedicinska institut skedde 10 375 fall av
våld i hemmet under 2012. Av de drabbade var 8332 kvinnor. Samma år
skedde 5977 fall av sexuellt våld, motsvarande 98 personer per 100 000
invånare. Av dessa var 88 procent kvinnor och 84 procent under 17 år.