Många döda i Perus kyla

Medan sommarsverige njuter av rekordvärme är det vinter i Peru med en extrem köldvåg som följd. Hela den Sydamerikanska kontinenten är drabbad av ovanligt låga temperaturer. Peru är det land som är hårdast drabbat.

I år har 409 människor minst livet till följd av kylan i Peru. De flesta är barn under fem år och en stor andel äldre människor. 200 barn kommer aldrig att uppleva sin femte födelsedag, i de flesta fall till följd av lunginflammation eller andra sjukdomar relaterade till kylan, rapporterar Perus hälsoministerie.

Främst har dödsfallen inträffat i de andinska regionerna kring Arequipa och Puno i södra Peru. I Cuscoregionen, som även den ligger i Anderna, har temperaturer på mer än 23 minusgrader uppmätts, vilket är det lägsta på över 40 år. Enbart i Punoregionen har över 61 000 patienter sökt vård för inflammationer i luftvägarna.

Den hårda kylan har även drabbat djungelområdet i Peru, där tio plusgrader uppmätts på sina håll. I det vanligtvis betydligt varmare Amazonas, där temperaturen brukar ligga över 25 grader, har sammanlagt 34 barn under fem år minst livet till följd av köldrelaterade sjukdomar.

Gemensamt för befolkningarna i de drabbade områdena är fattigdom, undernäring och bristen på tillgång till sjukvård.

De låga temperaturerna drabbar inte bara människor. I höglandet har även mängder av alpacor (en typ av lamadjur som lever på höga höjder i Anderna) avlidit, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för alpacauppfödarna.

Nu vidtas en del preventiva åtgärder. I ett par distrikt i Arequiparegionen har civilförsvaret, Defensa Civil, bistått främst barn med filtar, mediciner och vaccin, efter förfrågningar från respektive borgmästare.

Text och bild: Nadia Enedahl

Kommentarer

jag var nyss i ancash och där var det som vanligt. men i hela södra peru och bolivia verkar det vara extrema temperaturer. cambio climático någon?