Livlig debatt inför presidentvalet i Ecuador

Den 17 februari genomförs den första valomgången i presidentvalet i Ecuador. Nu pågår en livlig debatt mellan det nationella valrådet, CNE, och författningsdomstolen gällande medias roll under den stundande kampanjperioden. Tvivelen kring Lagen om demokrati som reglerar medias arbete är många.

Snart går Republiken Ecuador till val och väljer en lagstiftande församling och en statschef som representerar den lagstiftande respektive verkställande makten. Valet i Ecuador anordnas av Consejo Nacinal Electoral (CNE, nationella valrådet) och valdomstolen.

För den verkställande posten väljs både presidenten och vicepresidenten i en enda omröstning för en mandatperiod på fyra år genom direkt folkval och med systemet som kan komma att innefatta två valomgångar.

Valet 2013

Valet går av stapeln den 17 februari, då den första valomgången genomförs. Sedan 1998 gäller bestämmelsen att om ingen av kandidaterna får fler än 40 procent av rösterna och minst 10 procent fler röster än den kandidat som fått näst flest röster, så kommer en andra valomgång hållas den 7 april.

Dessa procentsatser beräknas på det totala antalet giltiga röster (det vill säga ej ogiltiga eller blanka röster). De slutliga resultaten kommer att offentliggöras den 13 maj och den 24 maj installerar sig den nya regeringen.

Oklarheter inför kampanjarbetet

Åtta presidentkandidater med vicepresidentkandidater från partikoalitionerna PSP, Prian, Pore, Pachakutik, Creo, Suma, Ruptura och Alianza Paíz blev godkända av CNE i november när de lämnade in sina kandidaturer.

Mellan CNE och författningsdomstolen pågar just nu debatter om den omstridda frågan om medias roll i fråga om rättigheter och skyldigheter under den 45 dagar långa kampanjperioden. Ännu råder många tvivel kring Lagen om demokrati som reglerar medias arbete.

Enligt författningsdomstolens bestämmelse från den 20 december 2011 ska informationsfrihet garanteras under valkampanjen, liksom rättvist fördelat medieutrymme mellan alla kandidater. Vidare måste CNE förhindra att vissa media föredrar en kandidat framför en annan eftersom det kan påverka opinionsbildningen och främja eller skada bilden av kandidater. All information som publiceras ska vara opartisk och får inte påverka medborgarnas självbestämmande angående deras politiska preferenser.

Det är dock fortfarande oklart vad som menas med att främja eller skada bilden av en kandidat, speciellt i fallet med den sittande presidenten; huruvida en artikel eller ett reportage om regeringen påverkar bilden av dess ordförande Rafael Correa, som hoppas på att bli omvald för ytterligare fyra år.

Text: Kristin Eriksson Valentim, praktikant Latinamerikagrupperna/Ecuarunari

 

 

 

Fakta

65 år av demokratiska val

Ecuador har flerpartisystem med många
politiska partier som oftast inte har chans att vinna makt för sig
själva, vilket har fått följden att de flesta arbetar med andra partier
för att bilda koalitioner.

I enlighet med konstitutionen från 2008
väljs 15 medlemmar till den lagstiftande församlingen på nationell nivå,
två från varje provins och ytterligare en till per 200 000 invånare.

Mellan 1830 och 1869 valdes presidenten indirekt, det vill säga genom lagstiftaren.

Sedan
1869 röstas regeringens ordförande fram av folket, dock var det enbart
män med vad som ansågs vara ett anständigt arbete och tillräcklig
inkomst som hade rösträtt.

Mellan 1906 och 1945 genomfördes valen på
ett oärligt sätt och därför räknas 1946 som det år som markerar starten
på demokratin i Ecuador.

Först 1967 upprättades en vicepresidentpost.