Lesbiska kvinnor kräver rättvis behandling

Lesbiska kvinnor i Nicaragua kräver rättigheten att adoptera samt erkännandet av familjer utformade av två kvinnor. De vill att brottsbalken ska klassificera diskriminering mot homosexuella, lesbiska och transexuella personer som våldsutövande vilket går emot grundlagens princip om jämlikhet.

Kraven presenterades i ett öppet brev till den nicaraguanska staten, signerat av de två rörelserna "Grupo Lésbico Feminista Artemisa" och "Grupo Lésbico Somos Tribaditas", i samband med den "lesbiska synlighetens dag" på fredagen skriver nyhetssajten Confidencial.

- Vi lesbiska som har samlats här, vi arbetar för att fler kvinnor ska stå upp mot diskrimineringen och försvara rättigheten att bestämma över sitt eget liv, läste Jaika Gradix ur brevet, representant för "Grupo Lésbico Somos Tribaditas".

Dessa grupper är två av flera som kräver att Civillagen ska inkludera lesbiskas rättighet till adoption, samt att familjer med två lesbiska kvinnor ska erkännas. Likaså kräver de en icke-diskrimineringspolicy för lesbiska, homosexuella och transexuella personer inom den offentliga sjukvården, med särskilt avseende på de sexuella och reproduktiva rättigheterna. Dessutom ställer de krav på förebyggande åtgärder, och informationsspridning om hur lesbiska kan skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar.

- Det är oacceptabelt att de fortsätter att ge ut kondomer för män till oss från hälsoministeriet istället för platskondomer för kvinnor, skriver de i brevet.

Kvinnorna vill också se ett man tar hänsyn till alla typer av sexualiteter inom sexualundervisningen för att på så vis bidra till att avskaffa fördomarna mot homosexuella och transexuella. De önskar att man i lagen förbjuder all diskriminering inom det offentliga utbildningsväsendet.

I dokumentet förklarar kvinnorna att "förolämpningarna, hoten, och det fysiska och psykiska våldet bidrar till att fördriva tusentals lesbiska till tystnad, skam, skuld och rädsla", och att "diskrimineringen och våldet som utövas mot lesbiska är utbrett, både inom den privata och offentliga sfären. De menar att den nicaraguanska staten förnekar dem deras rättigheter, och kräver nu en förändring.

Text: Julia Andén, infopraktikant Svalorna Latinamerika