Latinos - världens mest positiva folk

Åtta av de tio mest optimistiskt tänkande länderna ligger i Latinamerika. Det visar en internationell Gallupundersökning.

Panama, Paraguay, El Salvador, Venezuela, Trinidad Tobago, Guatemala, Ecuador och Costa Rica, hade samtliga svarat med positiva svar på fler än 80 procent av frågorna i undersökningen, skriver BBC Mundo.

Undersökningen har studerat de positiva svaren från personer i 148 olika länder under 2011.

Till personerna ställdes följande ja och nej frågor: "hade du roligt igår?", "känner du dig respekterad?", "skrattar du ofta?", "känner du dig utvilad?" och "har du gjort eller lärt dig något intressant nyligen?". Jakande svar tolkades som optimistiskt.

Av alla personer i världen som svarat på frågorna uppgav 85 procent att de kände sig respekterade, 73 procent att de haft roligt föregående dag, 72 procent att de skrattade och log mycket, och 72 procent att de kände sig utvilade. Däremot uppgav endast 43 procent att de lärt sig eller gjort något intressant nyligen.

Singapore, Armenien och Irak hör till de tre länder med minst positiva svar på frågorna.

Text: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna
Foto: See-ming Lee/Wikimedia Commons