Latinamerika

Våldet mot kvinnor fortsätter öka i Brasilien

Antalet mord på kvinnor fortsätter att öka i Brasilien, visar rapporten "Kartan över våldet 2012", trots flera åtgärder för att bekämpa våldet mot kvinnor de senaste åren. År 1980 mördades 1353 kvinnor i landet, jämfört med 4465 under 2010.

Venezuela officiell medlem i Mercosur

I tisdags välkomnade Brasiliens president, Dilma Rousseff, Venezuela som medlemsland i frihandelsorganisationen Mercosur. Medlemskapet innebär att Mercosur-staterna tillsammans formar den fjärde största världsekonomin, med en BNP på 3,3 biljoner dollar. Sedan tidigare är Argentina, Brasilien och Uruguay medlemmar i Mercosur.

Stora satsningar på att minska den digitala klyftan i Latinamerika

Uruguay blev 2009 det första landet i världen att distribuera bärbara datorer till alla grundskoleelever. Nu sprids kunskap och erfarenheter från projektet till andra länder. Regeringstjänstemän, tekniska experter och lärare från nio latinamerikanska länder deltog nyligen i en konferens i Buenos Aires som arrangerades av Consorcio Educativo Tecnológico, Cedutec, som samlar offentliga och privata aktörer som arbetar med utbildning inom informations- och kommunikationsteknik.

Lopp för medvetenhet kring barnarbete

Den tionde juni springer barn och vuxna ett lopp i fem olika latinamerikanska länder samt Spanien för att öka medvetenheten kring barnarbete. I Latinamerika beräknar man att det finns tio miljoner barnarbetare.

Stora utmaningar följer avtal med EU

I juni undertecknar de centralamerikanska länderna ett partnerskapsavtal med EU, som innefattar överenskommelser kring politiska åtaganden, handel och samarbete. När detta väl träder i kraft kommer det att innebära viktiga utmaningar för länder som redan är drabbade av fattigdom och andra sociala missförhållanden.

Parasitsjukdom sprider sig i Amerika

Allt fler fall av Chagas sjukdom upptäcks i Syd- och Nordamerika. Sjukdomen sprids via blodsugande insekter och miljontals människor beräknas vara smittade. Vaccin saknas i dagsläget och obehandlad kan parasiten bland annat leda till hjärtmuskelsjukdomar.

Släktingar skickar mer pengar

Penningöverföringar, s k remesas, har ökat med 8 procent i Latinamerika under 2011, visar en ny studie. Mest pengar skickas till Centralamerika, Mexiko och Colombia.

Latinamerikas orättvisor under luppen

Latinamerika har länge betraktats som den mest ojämlika regionen i världen. En ny rapport visar att statistiken för kontinentens enskilda länder ofta döljer de stora skillnader som finns mellan städer och landsbygd. Den nya rapporten, som i förra veckan presenterades av organisationen Latinamerikanska Centret för landsbygdutveckling, Rimisp, visar att det framför allt är människor på landsbygden, ursprungsbefolkningarna och de svarta som drabbas hårdast av ojämlikheten.

Tonårsgraviditeter ökar i Latinamerika

Andelen tonårsmödrar ökar i Latinamerika enligt ECLAC, rapporterade ett flertal medier i regionen under fredagen.  Allvarligast är situationen i Nicaragua, där 27 procent av alla flickor mellan 15 och 19 år har barn.

Alternativt toppmöte för fram det civila samhällets röster

Mänskliga rättigheter, avmilitarisering och fred stod på agendan när tusentals representanter för organisationer, sociala rörelser och vänsterpartier från hela den amerikanska kontinenten samlades i Cartagena. Det alternativa mötet gick under namnet Folkets toppmöte (la Cumbre de los Pueblos) och hölls samtidigt som det officiella toppmötet. Målet med det alternativa, parallella mötet var att protestera mot det internationella toppmötet och uttrycka sitt missnöje mot att viktiga frågor uteslutits från den multilaterala agendan i regionen.

Sidor

Prenumerera på Latinamerika