Latinamerika

Här ligger tre av världens sju underverk

Tre av världens sju nya underverk är belägna i Latinamerika. Machu Picchu i Peru, Chichen Itza i Mexiko och Cristo Redentor i Brasilien. Alla är skapade av människan, alla har de fascinerat mänskligheten i århundraden och ett har kopplingar till Skåne.

Kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden i Latinamerika under lupp

Latinamerikanska kvinnors deltagande på arbetsmarknaden ökar, men traditionella könsroller och diskriminering gör att kvinnor inte deltar på samma villkor som män. Det slår en ny unik kartläggning utförd av fem olika FN-organ fast. Latinamerika.nu har fått en exklusiv intervju med en av rapportens huvudförfattare.

Ursprungsfolk enas i Colombia

På måndagen började det femte kontinentala mötet för ursprungsfolk i Cauca, Colombia. Ursprungsfolkorganisationer från hela Latinamerika har samlats för att nätverka och analysera de svåra sociala förhållanden som de upplever varje dag. Målet är att lyfta upp alternativ till det nuvarande ekonomiska systemet.

Organisationer uppmanar gruvbolagens hemländer att ta ansvar

Latinamerikanska organisationer uppmanar värdens länder att ta ett större ansvar för den verksamhet som deras företag bedriver utomlands, särskilt inom utvinningsindustrin. Nu tar Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter för första gången upp frågan om hemländernas ansvar. - Ofta är dessa företag mäktigare än regeringar och kan helt enkelt köpa tjänstemän, säger Pedro Landa från Honduranska centret för kollektiv utveckling.

Extrem fattigdom i världen halverad - men klyftorna ökar

Världen har redan lyckats uppnå FN:s mål om en halvering av den extrema fattigdomen. Men framgångarna är ojämnt fördelade. I samband med att FN:s generalförsamling möts i New York utvärderas arbetet med millenniemålen. Enligt FN har den extrema fattigdomen i världen redan halverats. Antalet människor som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen (motsvarande 8 kronor) sjönk från 47 procent år 1990 till 22 procent år 2010, fem år innan målens slutdatum.

Forskare: Fler naturreservat i Latinamerika för stärkt skydd av biologisk mångfald

Betydligt större naturområden i Latinamerika måste skyddas om den biologiska mångfalden i världen ska kunna bevaras i enlighet med de mål världens länder har satt upp. Det slår en grupp forskare fast efter att ha analyserat artrikedomen bland världens växtarter. Mänsklighetens överlevnad hänger samman med de 8,7 miljoner olika växter, djur och andra levande organismer som bidrar till den luft, det vatten och den mat vi behöver. Men en stor del av denna artrikedom är på väg att försvinna, vilket på sikt också hotar mänskligheten.

Snabba cash lockar unga att smuggla

Den höga arbetslösheten i Europa och framförallt i Spanien har inneburit att allt fler narkotikahandlare åker dit och raggar kurirer som kan smuggla ut narkotika från Latinamerika. För de som nappar slutar det som regel i katastrof. Förra veckan häktades två unga kvinnor efter att ha försökt smuggla narkotika från Peru. Under 2012 greps 248 utlänningar, om inte fler, på Limas flygplats då de försökt smuggla ut droger. 62 av dessa kom från Spanien. Det var första året som fler utländska än inhemska kurirer greps. Många är arbetslösa kvinnor som drömmer om en bättre framtid.

Klimatförändringar kan ha ökat antalet fall av denguefeber

Antalet fall av den myggburna sjukdomen denguefeber har hittills i år varit mycket högt i Latinamerika. Den fruktade sjukdomen har gått om malaria som den mest insektsspridda sjukdomen och kan bli allt vanligare i takt med att klimatet blir varmare. Enligt Världshälsoorganisationen WHO rapporterades det in 1,4 miljoner fall av denguefeber i Latinamerika under årets sju första månader. Luis Castellanos vid WHO uppger att det under hela förra året rapporterades in 1,7 miljoner fall av sjukdomen.

Latinamerika enas mot imperialismen

Nyligen arrangerades ett internationellt toppmöte om antiimperialism i Cochabamba, Bolivia. Deltagarna enades bland annat om behovet av att stärka basorganisationernas ställning gentemot Nato och andra USA-leda initiativ, och socialismen presenterades som ett alternativ till den rådande kapitalistiska modellen som enligt mötesdeltagarna hotar utvecklingen i regionen.

Frihandelsavtal hyllas av marknaden - men kritiseras av småjordbrukare

Den 1 augusti trädde frihandelsavtalet mellan EU, Colombia, Nicaragua, Honduras och Panama i kraft. Avtalet börjar nu gälla provisoriskt under tiden som alla EU-medlemstater röstar om det på nationell nivå. Sedan 1 mars i år fungerar ett liknande avtal mellan Peru och EU. Men medan avtalen hyllas av politikerna och storföretagen får de skarp kritik av människorättsorganisationer och småbrukare. - (Frihandelsavtalet) är ett nytt kapitel i relationen mellan EU och Colombia, säger EU-kommissionären Karel De Gucht i ett pressmeddelande på EU-kommunionens hemsida.

Sidor

Prenumerera på Latinamerika