Latinamerika

Offentlighetsprincipen i fokus i Latinamerika

Ökad offentlighet effektiviserar politiken, enligt forskare. Foto: Wikimedia Commons

I Uruguay hålls särskilda möten för att sprida offentlig information och i Mexiko kan medborgare ta reda på hur deras skattepengar används. Men för att demokratin ska stärkas med hjälp av offentliga datauppgifter krävs det delaktighet från medborgarna.

Korruption och skatteflykt skapar större orättvisor

Skatteflykt är en form av socialt bedrägeri som tillsammans med korruption skapar ojämlikhet och orättvisor i Latinamerika. Det menar utvecklingsexperter.

Klimatförändringarna hotar Latinamerikas utveckling

Småskaliga jordbrukare riskerar att drabbas hårt av stundande klimatförändringar. Foto: Wikimedia Commons

Antalet hungrande i Latinamerika och Karibien fortsätter att minska, och enligt FN:s senaste beräkningar är nu endast 4,6 procent i regionen undernärda. Men fattigdomen är fortfarande utbredd och år 2030 kommer många länder att vara hårt drabbade av klimatförändringarnas effekter.

De kör klimatkaravan för förändring genom Latinamerika

Juliana Bittencourt, 28, från Brasilien och Aldo Santiago, 26, från Mexiko.

Juliana Bittencourt, 28, från Brasilien och Aldo Santiago, 26, från Mexiko har ett gemensamt uppdrag: att under 10 månader resa från Mexiko i norr till Peru och klimattoppmötet COP 20 i söder. Under resan ska de dokumentera folkets kamp mot klimatförändringarna och för rätten till sina territorier på vägen – de ska helt enkelt köra en klimatkaravan!

Sexualundervisningen fortsatt eftersatt i Latinamerika

Foto: Wikimedia Commons/ Whitdeer

Hela 38 procent av Latinamerikas kvinnor blir gravida innan de hunnit fylla 20 år. Experter menar att det hänger samman med den bristande sexualundervisningen i skolorna.

Latinamerikas narkotikapolitik alltmer ifrågasatt

Kokainlabb i Amazonas, Brasilien. Foto: Valter Campanato/ABr /Wikimedia Commons

Den rådande narkotikapolitiken i Latinamerika slår hårdast mot regionens unga män, befolkning i slumområden samt ensamstående mödrar. Det menade många representanter för de regeringar, organisationer och internationella organ som i förra veckan deltog vid en regional konferens om narkotikafrågan.

Pressfriheten i Latinamerika naggas i kanterna av våld och korruption

Pressfriheten är hårt ansatt i flera länder i Latinamerika. Den organiserade brottsligheten och hot mot journalister är de största orsakerna.

Kvinnor med latinamerikansk bakgrund väver solidariskt nätverk i Sverige

Tusentals kvinnor med latinamerikansk bakgrund har kommit till Sverige av olika anledningar. Nu har en grupp av dessa bildat ett eget nätverk. Initiativtagaren heter Carmen Blanco Valer. Här berättar hon för Latinamerika.nu hur nätverket växt fram. Vilken bakgrund har de latinamerikanska kvinnorna i nätverket?

Kvinnorna tar över Latinamerika.nu!

Under hela denna vecka, i samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars, kommer allt material vi publicerar här på Latinamerika.nu att handla om kvinnor. Klicka här för att komma direkt till temasidan.Trevlig läsning!

Latinamerika: 130 000 omkom i trafikolyckor

Uppskattningsvis 130 000 människor omkom i trafiken i Latinamerika under förra året. Förutom de tragedier som trafikolyckorna förorsakar så har de också en hög samhällelig kostnad. - Vid sidan av de 130 000 dödsfallen skadades runt sex miljoner människor, varav hundratusentals drabbades av livslånga funktionsnedsättningar, säger Verónica Raffo, som är expert på infrastrukturfrågor vid Världsbanken.

Sidor

Prenumerera på Latinamerika