Latinamerika

Vad är det för slags integration vi vill ha?

*- Vi lever en i en historiskt fördelaktig tid och bör utnyttja det tillfället att påbörja en integrationsprocess som verkligen tar fasta på männsikors behov, som innefattar flera perspektiv och inte bara är marknadens integration med ekonomiska förtecken.* Det säger Edgardo Lauder från det civila samhället i Venezuela hänvisar till den avstannade frihandelsavtalsprocessen ALCA, de många progressiva regeringarna i Sydamerika och det inflytande som organisationer och folkrörelser utövar inom dessa.

Presidenter välkomnas med ritualer

Idag anländer de sydamerikanska presidenterna till Cochabamba för att delta i Sydamerikanska Gemenskapens möte.

Revolutionsromantik på foruminvigning

*På onsdagskvällen invigdes det sociala forumet i Cochabamba med en mix av revolutionsromantik och av traditionella ritualer.*

Samtal istället för kravaller

*Samtidigt som Sydamerikanska Gemenskapens presidentmöte hålls i Cochabamba arrangeras ett stort socialt forum av ursprungsfolksorganisationer, vänsterfalanger, antiglobaliseringsgrupper och andra alternativa grupperingar. På fredag är tanken att de två parallella mötena ska träffas för dialog.*

Hårdare tag minskar inte brottslighet

Polisens tuffa tag mot ungdomsgängen har istället för att få bukt med våldet medverkat till att brottslig- heten ökar. Nu behövs en strategi som tar hänsyn till de problem som orsakar brottsligheten, menar medborgarrätts- organisationer i Centralamerika.

Manifestation för frigörelse

12 OKTOBER En jättemanifestation samlade tusentals personer i La Paz på torsdagen för att fira 514 år av motstånd och frigörelse den 12 oktober. Samtidigt avslutades den första regionala Ursprungsfolkskongressen Abya Yala, med delegater från hela kontinenten.

Evo får utmärkelse i Guatemala

Forumet för ursprungsfolk i Latinamerika, FIL, tilldelar Bolivias president Evo Morales utmärkelsen ”Den femte solen” för hans arbete till förmån för ursprungsfolksrörelsen i Latinamerika.

FN: Hjärnflykt bidrar till vårdkris

Den massiva flykten av välutbildad vårdpersonal från fattiga till rika länder är en av de största utmaningarna inom migrationen i världen. Det skriver FN:s befolkningsfond UNFPA i sin årsrapport. I flera latinamerikanska länder är situationen alarmerande.

Interaktivitet för kvinnor

Det är dags att bryta internets enkelriktning, anser FN-organet Instraw och startar en ny, interaktiv website för gender- och kvinnofrågor i Latinamerika.

Enighet mellan andinska ursprungsfolk

Ursprungsfolksrörelser och organisationer från fem andinska länder kunde på en historisk kongress i Cusco enas om en gemensam deklaration och handlingsplan.

Sidor

Prenumerera på Latinamerika