Latinamerika

Fler äldre sätter hård press på Latinamerikas kvinnor

I takt med att livslängden ökar i Latinamerika ökar även kvinnornas ansvar - då de ofta förväntas ta hand om de äldre. Foto: Wikimedia Commons

Många latinamerikanska kvinnor förväntas inte bara sköta sina egna arbeten och hushållssysslor, utan också ta hand om åldrande familjemedlemmar. Men i takt med att allt fler blir äldre ställs många kvinnor inför en mycket pressad situation.

Kvinnor på frammarsch efter sociala reformer

Foto: Codo/Wikimedia Commons

Familjebidrag och pensioner har gynnat kvinnor i Latinamerika. Regionens länder har gjort störst framsteg när det gäller jämställdhet under senare år, uppger UN Women.

Massiv användning av glyfosat oroar i Latinamerika

Nyligen meddelade Världshälsoorganisationen att bekämpningsmedlet glyfosat "troligen" är cancerframkallande. I Latinamerika används ämnet i stor skala vid odlingar av genmodifierade grödor - och de nya uppgifterna ger förnyat bränsle till kritikerna.

Latinamerikanska länder söker investeringar och lån från Kina

Latinamerikanska länder med finansiella problem vänder sig i allt högre grad till Kina. Argentina och Venezuela är två exempel på länder som saknar tillgång till internationella krediter men som fått nya lån från kinesiska banker.

De kräver krafttag mot övergrepp av kyrkans män

Personer som utnyttjats av präster inom den katolsa kyrkan går samman för rättvisa. Foto: Nelson21786/Wikimedia Commons

Personer som utsatts för sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan i flera latinamerikanska länder har nu gått samman för att få kyrkan att ställa förövare till svars. Samtidigt är det snart premiär för en spelfilm om en av Chiles mest inflytelserika präster, som utnyttjade många pojkar och unga män.

Klimatexperten Pablo Solón: Vi måste lära oss att leva

Enligt livsfilosofin buen vivir lever människa, djur och natur i harmoni. Foto: Sigrid Petersson

Hur skulle en värld i klimatkris kunna inspireras av urfolks sätt att leva i Latinamerika? Latinamerika.nu ställer frågan till Pablo Solón, tidigare chefsförhandlare för Bolivia i FN:s klimatkonferenser.

Rena energikällor allt mer konkurrenskraftiga

Vindkraftpark i Pranaíba, Brasilien. Foto: Deltafrut/Wikimedia Commons

Utbyggnaden av förnyelsebar energi växer snabbt. Enligt regionala experter sker det nu ständiga framsteg i Latinamerika.

Dödligt våld vanligt i Latinamerikas fängelser

I Latinamerikas överfyllda fängelser lever de intagna med ständig risk för att dödas, vilket kan betraktas som en motsägelse i en region där så gott som alla länder har avskaffat dödsstraffet. 

Snabbt ökad medellivslängd i Latinamerika

Latinamerikas befolkning blir allt äldre, i takt med att medellivslängden ökar och barnafödandet minskar. Under de senaste 60 åren har medellivslängden på kontinenten ökat med hela 23 år. En ny rapport visar att världsdelen står inför en demografisk omvandling som även medför nya utmaningar.

”Lösningarna på klimatförändringarna finns här”

Antonio Zambrano Allende från den peruanska miljöorganisationen Mocicc.

Medan FN:s tjugonde klimatkonferens äger rum i Lima förbereder Latinamerikas folkrörelser just nu sin egen toppkonferens. Där står alternativa lösningar som matsuveränitet, småskaligt jordbruk ett annat ekonomiskt system i fokus.

Sidor

Prenumerera på Latinamerika