Latinamerika

Avtalet prioritet i Limadokumentet

*Att påskynda förhandlingarna om associeringsavtalet var en av de första punkterna i dokumentet som skrevs under av regeringscheferna i Lima på fredagen. Dokumentet uttrycker också en vilja att samarbeta mer kring teman som fattigdom och miljö.*

Brist på insyn i associeringsavtalen

*Ett allvarligt problem med förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Latinamerika och Karibien är bristen på genomskinlighet i avtalsprocessen. Sociala rörelser, ursprungsfolksorganisationer, NGO-nätverk och medborgare i Latinamerika kräver mer information om vilka parternas nuvarande förhandlingspositioner är och vad innehållet i avtalet kan komma att bli.*

Skanska döms i folkets domstol

*På onsdagen stod det svenska företaget Skanska inför rätta i Folkets Permanenta Domstol på det alternativa mötet i Lima. Brott mot ursprungsfolks rättigheter i Ecuador, miljöförorening och muthärvan i Argentina var punkter som behandlades.*

Klimatförändringar och frihandelsavtal heta ämnen i Lima

*Peru är idag världens tredje mest drabbade land av klimatförändringar, med glaciärer som i snabb takt rinner bort och lämnar landet i svår vattenbrist. Klimatförändringar är ett av teman som diskuteras under toppmötet i Lima nu i dagarna. Samtidigt diskuteras även frihandels vara eller icke-vara där meningarna går isär på de två toppmötena ALC-UE och Folkens Toppmöte.*

Två visioner om utveckling krockar i Lima

*På tisdagen öppnade både toppmötet och det alternativa mötet mellan EU, Karibien och Latinamerika i Lima. På båda mötena kommer teman som utveckling, miljö och handel att diskuteras men slutsatserna är olika.*

Handelsavtalen i fokus

*På tisdagen organiserades de första seminarierna under det alternativa forumet.*

Alternativt forum i Lima

*Måndagen den 12 maj samlades sociala organisationer och ursprungsfolk från hela Latinamerika under ett alternativt forum i Lima, Peru. Syftet är att utarbeta ett förslag inför toppmötet mellan Latinamerikanska presidenter och delegationer från EU 13-15 maj.*

Inget avtal om matsäkerhet

*Toppmötet om matsäkerhet i Latinamerika, som hölls i Managua igår, gav inget resultat. Deklarationen, baserad på Venezuelas förslag, blev inte underskriven. El Salvador och Costa Rica drog sig helt ur.*

De rika bär skulden till matkrisen

*Centralamerikas och ALBA-ländernas presidenter är överens om, att de utvecklade länderna har förorsakat den såkallade matkrisen. På toppmötet om matsäkerhet, som pågår i Managua, är det meningen att länderna ska ta fram en plan som garanterar matsäkerheten i regionen.*

Venezuela och Chile rustar mest

*Venezuela och Chile var de latinamerikanska länder som köpte mest vapen 2007, enligt Stockholm Internationella Fredsforskningsinstitut (Sipri). Medan Venezuela satsar på stora mängder enklare vapen, som handeldvapen till motsvarande hemvärn, satsar Chile på högteknologi som nya flygplan och ubåtar. Båda satsningarna riskerar att destabilisera sina respektive regioner.*

Sidor

Prenumerera på Latinamerika