Internationellt

Världens ursprungsfolk oroade över Rio+20

Mellan den 20 och 22 juni deltar den andinska ursprungsfolksrörelsen, CAOI, i FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro. CAOI är starkt emot det rådande förslaget om grön ekonomi och menar att ursprungsfolk alltid har tagit hand om miljön, utan att köpa eller sälja den. Vad som behövs är ett paradigmskifte och en förändrad relation till moder jord. Det har gått tjugo år sedan begreppet hållbar utveckling gjordes till en global ledstjärna under konferensen "Earth Summit" i Rio de Janeiro.

Den globala temperaturen kan öka med 3,5 grader

Koldioxidutsläppen nådde rekordhöga nivåer under 2011. Ökningen var 3,2 procent jämfört med föregående år, rapporterar Internationella energirådet, OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor. Nu varnar forskare för en global temperaturökning på 3,5 grader Celsius. Den främsta orsaken till ökningen är att världens länder inte genomfört tillräckliga åtgärder för att förhindra ökade globala temperaturer.

Land grabbing - inget ämne vid Riomötet

På senare år har mäktiga finansiella intressen tagit över många miljoner hektar jordbruksmark i Afrika, Latinamerika och Asien. Men trots att kampen om mark har intensifierats så kommer fenomenet "land grabbing" inte att bli ett stort ämne vid den stora globala konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro nästa månad.

Önationer går samman inför Rio+20

De små önationerna i världen är särskilt utsatta för de hotande klimatförändringarna. I veckan möttes företrädare för dessa länder i Barbados för att skapa en gemensam front vid det kommande miljömötet Rio+20 som hålls i Rio de Janeiro i juni. I samband med den två dagar långa FN-stödda konferensen i Barbados möttes företrädare för de små önationerna, så kallade Sids, för att säkerställa att deras gemensamma problem blir uppmärksammade vid Riokonferensen.

Världsbankens egna intressen bakom vattenprivatiseringar

Världsbanken har varit pådrivande i vattenprivatiseringar som varit till mer skada än nytta - för att värna egna ekonomiska intressen. Det konstaterar den amerikanska organisationen Corporate Accountability International i en ny rapport som presenterades i måndags. En fjärdedel av Världsbankens medel går till företag och den privata sektorn och undgår därmed insyn och transparens visar den nya rapporten.

Världsbanken och IMF kritiseras för brist på transparens

Europeiska organisationer kräver att internationella finansiella institutioner som Världsbanken och Internationella valutafonden själva tillämpar samma transparens som de kräver av regeringar världen över. Kravet har framförts inför Världsbanken och Internationella valutafondens möten i Washington under april och den kommande utnämningen av en ny chef för Världsbanken.

Brasilien tar initiativ till global förändring

Brasilien föreslår bildandet av en ny bank i syd som en motvikt till Världsbanken, samtidigt som de nominerar den före detta finansministern José Antonio Ocampo till ordförandeposten i Världsbanken. Detta kan tolkas som att Brasilien har tagit på sig en aktiv roll i att förändra den finansiella världsordningen.

Få politiska visioner inför miljömötet i Rio

I mitten av juni inleds FN:s stora världsmöte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro där fler än 120 av världens ledare kommer att samlas för att tala om framtidens globala miljöutmaningar. Men trots att tiden är knapp saknas det enligt kritiker fortfarande politiska visioner kring vad man ska lyckas uppnå vid konferensen. - Ännu har inte en enda ledare ställt sig upp och förordat en vision eller inriktning, något som det finns ett akut behov av inför samtalen, säger Tim Gore vid den London-baserade biståndsorganisationen Oxfam International.

Flickor dubbelt diskriminerade

Flickor diskrimineras dubbelt, på grund av både ålder och kön. Därför inleder den internationella organisationen Plan till hösten en kampanj världen över som inriktar sig främst på flickors utbildningsmöjligheter. "Att vara flicka" inleds i oktober. I samband med den internationella barndagen nästa höst kommer Plan, en internationell organisation som jobbar för barns rättigheter i 50 olika länder, att påbörja en kampanj som fokuserar på ojämlikheten mellan könen och tillgången till utbildning för flickor.

Ny FN-deklaration för småbrukares rättigheter diskuteras

Slaget som bondeorganisationer runt om i världen startade för mer än ett decennium sen kan nå en viktig seger denna månad: FN:s råd för mänskliga rättigheter överväger ett utkast till en deklaration för att befästa småjordbrukarnas krav. -Idén om en internationell deklaration för bönders och lantarbetares rättigheter kommer från oss själva, eftersom många småbrukare inte har tillgång till mark, arbete, vatten eller frön, säger den generalkoordinatören för Via Campesina, Henry Saragih, till IPS.

Sidor

Prenumerera på Internationellt