Internationellt

Nu övervakas skogsskövlingen på nätet

En ny webbsajt gör det möjligt för alla att följa hur världens skogar ökar eller minskar i omfång i alla världens länder. Målsättningen är att verktyget ska användas för att sätta press på regeringar och företag att minska skogsskövlingen. Vid lanseringen deltog företrädare för USA:s, Norges och Mexikos regeringar, samt experter och representanter för ursprungsbefolkningar och andra organisationer.

Subventioner av fossila bränslen hindrar grön omställning

Trots den ökande medvetenheten och oron över klimatförändringarna bland allmänheten subventioneras användningen och produktionen av fossila bränslen världen över - vilket utgör ett stort hinder i omställningen till förnyelsebar energi. Sammantaget subventioneras fossila bränslen internationellt med nästan två biljoner dollar om året.

Colombian tar över i internationell domstol

Från och med 2014 får den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter en ny president; den colombianske juristen Humberto Antonio Sierra Porto. Domstolen har de senaste åren upplevt en stor ökning av fall, bland annat gällande olika typer av diskriminering. Porto har tidigare varit ordförande för Colombias konstitutionsdomstol och ersätter den nuvarande presidenten, peruanen Diego García Sayán. I den colombianska dagstidningen El Tiempo beskrivs Humberto Antonio Sierra Porto som personen bakom flera avgörande lagförslag under sin tid som ordförande i konstitutionsdomstolen.

Organisationer uppmanar gruvbolagens hemländer att ta ansvar

Latinamerikanska organisationer uppmanar värdens länder att ta ett större ansvar för den verksamhet som deras företag bedriver utomlands, särskilt inom utvinningsindustrin. Nu tar Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter för första gången upp frågan om hemländernas ansvar. - Ofta är dessa företag mäktigare än regeringar och kan helt enkelt köpa tjänstemän, säger Pedro Landa från Honduranska centret för kollektiv utveckling.

Uruguay: Stärkta rättigheter för hemarbetare i fokus vid kongress

Närmare 50 miljoner människor i världen uppges vara anställda i privata hem och nästan en tredjedel av dem skyddas inte av nationell arbetslagstiftning. I veckan hölls en kongress i Uruguay med fokus på hemarbetares arbetssituation. - Vi har kommit hit för att sluta oss samman, för att bli hörda, eftersom vi vill föra vår egen talan, säger Ernestina Ochoa, hemarbetare från Peru, och en av deltagarna vid Internationella kongressen för hemarbetare i Uruguays huvudstad Montevideo.

Höjda krav på fler kvinnor i FN:s ledning

Trots att FN:s generalförsamling genom åren har klubbat igenom mängder av resolutioner i syfte att stärka kvinnors ställning så har man själva misslyckats med att leva som man lär. Men nu höjs kraven på att fler kvinnor väljs fram på ledande positioner inom världsorganisationen. Under alla år som har gått sedan 1946 har endast tre kvinnor valts fram som ettåriga ordföranden för generalförsamlingen, som är världsorganisationens mest centrala organ.

Extrem fattigdom i världen halverad - men klyftorna ökar

Världen har redan lyckats uppnå FN:s mål om en halvering av den extrema fattigdomen. Men framgångarna är ojämnt fördelade. I samband med att FN:s generalförsamling möts i New York utvärderas arbetet med millenniemålen. Enligt FN har den extrema fattigdomen i världen redan halverats. Antalet människor som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen (motsvarande 8 kronor) sjönk från 47 procent år 1990 till 22 procent år 2010, fem år innan målens slutdatum.

Ett steg närmare lagligt ansvar för multinationellt gruvbolag

Det är nu klart att det kanadensiska gruvföretaget Hudbay Minerals, i vilket den svenska tredje AP-fonden har investeringar, definitivt skall ställas inför rätta inför Kanadensisk domstol. Hudbay Minerals anklagas för ett mord, en skottskada och gruppvåldtäkt på 11 kvinnor som misstänks ha genomförts av dess dotterbolag i Guatemala.

Avslöjande kastar nytt ljus över terrorattentat i Argentina

Nya uppgifter visar att den argentinska åklagaren Alberto Nisman som 2006 utfärdade flera arresteringsorder mot iranska toppolitiker enbart agerade utifrån uppgifter från iranska motståndsrörelsen Folkets Mujahedin, MEK. Arresteringsorderna gällde sprängattentatet mot ett judiskt center i Buenos Aires 1994 då 85 människor dödades och 300 skadades.

USA och EU avvisar FN-deklaration för småjordbrukares rättigheter

USA och EU visar starkt motstånd mot ett förslag på en FN-deklaration för småjordbrukare och lantarbetares rättigheter som backas upp av utvecklingsländer i bland annat Latinamerika. Deklarationen skulle följa samma modell som FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter.

Sidor

Prenumerera på Internationellt