Internationellt

Ekobrott kostar fattiga länder enorma och stigande belopp

Närmare en biljon dollar om året lämnar utvecklingsländerna till följd av skatteflykt, korruption och andra typer av ekonomiska brott. Det visar en ny rapport, som dessutom pekar på en snabb ökning av dessa illegala penningflöden.

Stora frågor skjuts på framtiden efter kompromiss i Lima

Efter utdragna förhandlingar i Lima enades delegater från 195 länder om ett minimum av åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Det är ett steg på vägen mot en global klimatöverenskommelse i Paris nästa år - men innehållet betraktas som tunt.

Organisationer vill se jordbruket i centrum på klimatmöte

Effekterna av orkanen Mitch i Tegucigalpa, Honduras, 1998. Foto: United States Geological Survey/Wikimedia Commons

Klimatförändringarna utgör ett stort hot mot jordbruket i Centralamerika och därmed den framtida tillgången på mat. Därför kräver många lokala organisationer nu att deras regeringar fokuserar på dessa frågor i samband med det kommande klimatmötet COP20 i Lima.

Små framsteg på FN:s världskonferens om urfolk

FNs Världskonferens för urfolk. Foto: Yubi Hoffmann, publicerat på UN Foto, Flickr

I slutet av september hölls FN:s första världskonferens om urfolk i New York, något som i högsta grad rör de 40-50 miljoner personer i Latinamerika som identifierar sig som urfolk. Men framgångarna för urfolken under konferensen är dock blygsamma - i jämförelse med staternas.

Miljoner från Sverige till global fond för landrättigheter

Sverige satsar 100 miljoner kronor i en ny fond för erkännande av ursprungsbefolkningars landrättigheter.

Klimatflyktingar inget ämne vid FN-konferens om hotade nationer

Aruba är en av önationerna som ingår i Sids.

Nästa vecka anordnas en internationell konferens om de klimathot som världens 52 små önationer står inför. Ett politiskt känsligt ämne som dock inte kommer att finnas på dagordningen är ett förslag om att skapa en ny kategori för de så kallade "klimatflyktingar" som kan komma att tvingas fly från de fattiga önationerna som hotas av stigande havsnivåer. - Det finns inte med i den slutliga deklarationen, säger en diplomat som företräder en av världens 52 små önationer, kallade Sids.

Handel mellan Brics-länder har ökat tiofaldigt

De fem Brics-länderna - Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika - har beslutat att starta en utvecklingsbank och en finansiell stabiliseringsfond. Kontakterna mellan företagen i Brics-länderna ökar och handeln mellan de fem länderna har ökat tiofaldigt mellan 2002 och 2012. Handeln mellan länderna uppgår nu till motsvarande nära 1 900 miljarder kronor.

Genmodifiering för att bekämpa undernäring möter motstånd

Försök att ta fram genmodifierade grödor och boskap för att öka näringsvärdet möter kritik från dietister och miljö- och jordbruksexperter. Att värna den biologiska mångfalden framhålls som ett betydligt bättre sätt att bekämpa undernäring.

Världsbanken kartlägger brist på sociala skyddsnät

Även om allt fler omfattas av välfärdsprogram saknar fortfarande 870 miljoner av världens fattiga tillgång till de sociala skyddsnäten. Det visar en ny rapport från Världsbanken som presenterades i tisdags. Trots att över en miljard människor i 146 länder omfattas av program för sociala skyddsnät gäller det inte merparten av världens allra fattigaste, som lever på mindre än 1,25 dollar per dag. Det visar rapporten The State of the Social Safety Nets 2014.

Framsteg för kvinnors rättigheter - men ökade klyftor hotar utvecklingen

År 2015 är slutdatumet för FN:s så kallade millenniemål och en ny FN-rapport visar att många länder gjort stora framsteg. Samtidigt är flertalet av målen långt ifrån uppnådda. De senaste tjugo åren har det skett stora framsteg i tillgången till familjeplaneringsprogram, i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt möjligheter till utbildning för flickor. Sedan FN:s befolkningskonferens i Kairo 1994 har viktiga mål uppnåtts som gäller kvinnors rättigheter men samtidigt har de globala klyftorna ökat dramatiskt enligt FN:s befolkningsfond, UNFPA.

Sidor

Prenumerera på Internationellt