Internationellt

Överflöd av vapen leder till fler mördade kvinnor

Förra året mördades 468 000 människor i världen, och i 42 procent av fallen var mordvapnet ett skjutvapen. Av de mord som begås i hemmen är det främst kvinnor som faller offer - och enligt experter löper en kvinna flera gånger högre risk att bli mördad om det finns skjutvapen i hemmet. Ett av länderna med flest vapenmord är Venezuela. En av de kvinnor som fallit offer för det dödliga våldet är 25-åriga Kairobis Arcia, som i slutet av november sköts till döds av sin man i södra Venezuela.

"COP 17 ett hån mot världens befolkning"

Åsikterna i Latinamerika om resultatet i klimatförhandlingarna i Durban skiljer sig åt. Alla officiella delegationer godtog det så kallade Durbanpaketet, men flera kritiska röster har höjts från både regeringar och civilsamhället. Venezuelas chefsförhandlare kallar klimatförhandlingarna för en fars och i Bolivias delegation menar man att förhandlingarna är ett hån mot världens befolkning. Hellre inget avtal än ett dåligt avtal skriver småjordbrukarörelsen Via Campesina i ett uttalande.

Inkomstskillnaderna ökar i världens länder enligt nya rapporter

Palats på ena sidan gatan och slum på den andra. Lyxbilar med tonade rutor som passerar förbi människor som köar för matkuponger. Detta var en vanlig syn när Danielle Nierenberg nyligen reste runt i 30 av världens länder för Worldwatch Institutes räkning. En färsk OECD-rapport bekräftar samtidigt att inkomstskillnaderna mellan de rika och fattiga i världens länder ökar.

Durbanmöte avslutades med nya löften

En sen kompromiss i Durban bereder väg för nya klimatförhandlingar fram till 2015. Men besluten anses otillräckliga för att klara tvågradersmålet - målsättningen att jordens medeltemperatur inte ska öka med mer än två grader.

Landsbygdskvinnor kräver miljöåtgärder

Kvinnor från olika delar av världen finns på plats vid det pågående klimatmötet i Durban för att företräda sina lokalbefolkningar. Många är lantbrukare och hantverkare vars försörjning nu hotas av klimatförändringarna. 54-åriga Talata Nsor kommer från norra Ghana och har i hela sitt liv arbetat med att tillverka bolgakorgar, en typ av korgar som är kända över hela Västafrika och som även säljs i Europa och USA.

Tillväxtländer öppnar för minskade utsläpp

Kina, Sydafrika och Brasilien kan tänka sig att skriva under ett nytt bindande avtal om att sänka sina utsläpp av växthusgaser efter år 2020. Utspelet kan ge ny energi åt klimatförhandlingarna i Durban. Klimatexperter säger att de tre ländernas öppenhet för ett bindande klimatavtal innebär "ett stort steg framåt" när det gäller klimatförhandlingarna, som för närvarande pågår i Durban i Sydafrika fram till 9 december.

Senaten godkänner försvagat skogsskydd

Med 59 röster för och sju mot, antog kongressens andra kammare på tisdagen de omtvistade förändringarna i den brasilianska skogsskyddslagen, vilket på sikt kan få omfattade konsekvenser för bland annat klimatet.

Program mot skogsskövling hårt kritiserat

Organisationer som arbetar för ursprungsbefolkningars rättigheter är kritiska till FN:s initiativ Redd+ för att stoppa avskogningen i utvecklingsländer. De menar att programmet bara är ett sätt för stora företag att göra enorma vinster. Redd+ har presenterats som ett globalt program med syftet att skydda världens skogar, lagra koldioxid och bidra till ett hållbart skogsbruk.

Storbolags skatteflykt främsta orsaken till biståndsberoende

Skatteflykt - inte korruption - är den främsta anledningen till att utvecklingsländer fortsätter att vara beroende av bistånd, visar en ny rapport. Trots det inriktar sig EU-kommissionen främst på insatser mot korruption. Rapporten från Eurodad, en sammanslutning av frivilligorganisationer i 19 europeiska länder, ger en detaljerad översikt av de många sätt som multinationella företag använder för att undvika att betala skatt i de länder där de är verksamma. I rapporten uppmanas EU att ta itu med skattefusket.

Krav på klimaträttvisa under COP 17

"Sluta förstör naturen och erkänn ursprungsfolkens rätt till sina traditionella landområden." Det var en del av det budskap som framfördes av Adolfo Chavez, ursprungsfolkens representant, när han under tisdagen talade inför delegater från de 194 stater som samlats till FN:s sjuttonde klimatkonferens i Durban, Sydafrika. Adolfo Chavez Beyuma  är medlem i ursprungsfolksorganisationen CIDOB, i östra Bolivia. Men här företräder han Caucus Indígena, ursprungsfolkens internationella råd.  

Sidor

Prenumerera på Internationellt