Internationellt

Tobaksbolagen satsar på världens fattiga länder

Tobaksindustrin satsar dubbelt så mycket på marknadsföring i världens fattiga länder jämfört med i de rika. På tisdagen uppmärksammade Världshälsoorganisationen Tobaksfria dagen med budskapet att fler länder bör kräva reklamfria och standardiserade cigarettförpackningar.

Fredsprisvinnare engageras i kampen för matsäkerhet

FN:s livsmedelsorgan FAO har engagerat fyra fredsprisvinnare i kampen för en tryggad livsmedelsförsörjning.

Fortsatt stor brist på kvinnor i världens parlament

 UN Womens ordförande Phumzile Mlambo-Ngcuka. Foto: Marisol Grandon/Department for International Development/Wikimedia Commons

Bara drygt var femte plats i världens parlament upptas av kvinnor.

Fortsatt stor digital klyfta mellan fattiga och rika

Världens 130 utvecklingsländer ligger fortfarande långt efter världens rika länder i fråga om den digitala utvecklingen. I de allra fattigaste länderna har mindre än sju procent av befolkningen tillgång till internet i sina bostäder. Den stora digitala klyftan uppmärksammades nyligen vid ett FN-möte.

Världens länder överens om historiskt klimatavtal

Ett globalt klimatavtal blev klart på lördagskvällen efter två veckors intensiva förhandlingar. För första gången finns ett avtal för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius. Utsatta nationer kommer dock inte att få ekonomisk kompensation för klimatskador.

Klimatkris i behov av sanering

Törst. En av de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna är torkan. Foto: Lisa Karlsson

Agronomen Camila Montecinos, från organisationen Grain, berättar om klimatförändringarnas problem, lösningar och om framtiden.

"Paris är inte slutet utan början på en process"

Chiles president Michelle Bachelet betonar i en exklusiv intervju med IPS att de överenskommelser som nås vid klimatmötet i Paris måste vara bindande och universella.

Nya satsningar för att skydda världens hav

Av de 17 nya hållbara utvecklingsmålen handlar bara ett, nummer 14, om att skydda världens hav, sjöar och marina miljöer. Foto: Andrés Dagnone/Wikimedia Commons

En stor del av mänsklighetens proteinintag kommer från fisk och skaldjur och tolv procent av jordens befolkning lever direkt eller indirekt av fiske eller annat vattenbruk. Förra veckan hölls i Chile ett internationellt stormöte om de stora hot som världens hav står inför.

Kinas nedgång kräver mer varierad latinamerikansk export

Kinas snabba tillväxt har gett fart åt ekonomierna i Latinamerika som i utbyte mot råvaror har fått tillverkade produkter, krediter och stora investeringar i infrastruktur. När den ekonomiska tillväxten i Kina nu mattas av måste Latinamerikas länder bredda sin export, uppger flera experter.

FN planerar global kampanj mot rasism

FN planerar att lansera en global kampanj mot intolerans, extremism och rasism. Till stora delar kommer kampanjen att bygga vidare på unga människors goda exempel från olika delar av världen.

Sidor

Prenumerera på Internationellt