Lagen som ska skydda kvinnorna under debatt

Lag 779 i Nicaragua som bestraffar det könsrelaterade våldet har kritiserats av aktörer från den katolska, och den evangeliska kyrkan, advokater och domare. Samtidigt försvaras den av feministiska rörelser och ordförande i Högsta domstolen. Kritikerna anklagar den för att riskera männens rättigheter och skapa obalans i relationerna mellan män och kvinnor.

Karla Laguna är sedan sju år tillbaka advokat på föreningen Mary Barreda i León. Föreningen arbetar för kvinnor och barns rättigheter, och har över tjugo års erfarenhet av att arbeta med utsatt kvinnor i samhället. Hon anser att lagen är grundläggande för att säkerställa kvinnors säkerhet i Nicaragua.

- När föreningen påbörjade sitt arbete var det tungt. Den arbetade med kvinnor som ingen innan velat se, och än mindre arbeta med. Det var kvinnor som säljer sex, som har HIV och Aids, och kvinnor som blivit utkastade av sina män. Detta är kvinnor som alla lever i våldsamma situationer och därför tycker vi det är viktigt att försvara en lag som skyddar dem. Lagen är ny och det råder stor förvirring runt den, mest för att människor väljer att tolka den på olika sätt, säger Karla.

Lag 779 om våld mot kvinnor infördes i juni 2012, och har sedan dess anklagats fyra gånger för att gå emot grundlagen. Lagen bestraffar våld mot kvinnor och betecknar "kvinnomord" som ett brott som en man begår som orsakar en kvinnas död. Den bestraffar också olika typer av våld såsom fysiskt, psykiskt, och sexuellt, samt innefattar förstörande av familjens egendomar. Dessutom utesluter lagen förlikning som tillvägagångssätt för att lösa våldsbrotten, vilket kritikerna presenterat som problematiskt. Karla menar istället att överenskommelser i dessa fall är en omöjlighet:

- I fall av våld befinner sig kvinnan i en underlägsen situation och kan känna sig tvungen att förlåta mannen på grund av av rädsla, skuld eller ekonomiskt beroende. Hennes medgivande till förlikning kan därför inte räknas eftersom det inte sker under rättvisa omständigheter. En förlikning gynnar mannen eftersom han kan gå ostraffad ur processen, trots att han begått ett brott. Framför allt innebär detta en fara för kvinnorna i efterhand, vilket vi sett tydliga bevis på. Upprepade gånger har vi sett att rättsprocesser angående våld mot kvinnor som avslutats med att rinna ut i sanden, eller en förlikning, slutat med att kvinnan senare mördats. Därför behöver vi få till att dessa brott avslutas med en dom som sänder ut tydliga signaler.

Karla förklarar att det är relationen mellan brottsoffer och förövare som gör en förlikning olämplig, då förövaren i majoriteten av fallen är en partner eller ex-partner till kvinnan.

- Straffen är inte heller för stränga eller oproportionerliga. Maxstraffet på trettio år är beräknat efter brottet. Det handlar om mord plus tillägget om könsrelaterat våld. Man måste se till brottets karaktär när man ger domen, och det är meningen att lagen ska underlätta denna bedömning.

Männen borde också ställa sig bakom lagen 

Karla förklarar att lagen uppmuntrar männens deltagande i arbetet mot våld mot kvinnor. Den vill integrera dem istället och få dem att se att lagen skyddar deras familjer. Särskilt i det förebyggande arbetet är männens roll enorm genom de normer de sprider i samhället till nästkommande generationer.

- Det har pratats mycket om männens rättigheter i den här debatten, och att deras rättigheter skulle riskeras. I Nicaragua, och speciellt på landsbygden, ser det ut på så vis att mannen oftast äger allt, både mark, hus och transportmedel med mera. Dessutom arbetar kvinnan ofta i hemmet med att ta hand om huset och barnen och tillåts inte att arbeta av mannen, vilket fråntar henne den mänskliga rättigheten att försörja sig. Eftersom paret bor gemensamt i hemmet tillsammans med dina barn är det också kvinnans egendom delvis, vilket innebär att om mannen slänger ut henne eller förstör något av egendomen betecknas det och döms av lag 779 som våld.

Karla Laguna anser att lagen är bra, men att den ofta missuppfattas på grund av bristande information. Foto: Julia Andén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktörer ut den katolska och evangeliska kyrkan hävdar att lagen förstör äktenskapet och familjen för att den skapar en obalans mellan rättigheterna. Försvararna för lagen förklarar att detta är helt felaktigt då lagen är till för att skapa jämställdhet och rätta till obalansen som finns idag. Karla ser tydliga kopplingar till kyrkans betydelse i det nicaraguanska samhället:

- Det pratas mycket om kärnfamiljen i Nicaragua, speciellt inom kyrkan. Det innebär att en "riktig familj" är en pappa, en mamma och barnen. Det är på grund av dessa värderingar som kvinnor i våldsamma relationer stannar kvar med förbrytaren. Kvinnan vet att hon riskerar att fördömas av delar av samhället om hon anmäler mannen och lämnar honom. Därför förstör lagen varken äktenskapet eller familjen, det är det våldet och mannen som gör. Hittills har 21 kvinnor mördats, det innebär 21 förstörda familjer.

- Lag 779 vänder sig inte mot männen, bara mot män som utför våld mot kvinnor. Männen har inget att vara rädda för, istället måste de förstå att lagen skyddar deras döttrar, systrar, mammor och partners. Därför borde de inte motarbeta lagen, säger Karla.

Text och foto: Julia Andén, infopraktikant Svalorna Latinamerika

Kommentarer