Antalet drabbade efter Felix ökar

*Över 50 000 personer är i akut behov av hjälp efter Felix framfart, enligt den senaste uppskattningen från Nicaraguanska myndigheter. Det är människor som antingen är skadade eller har förlorat sina hem.*

Trots att hjälpen till det drabbade området kommit från både internationellt och nationellt håll, kvarstår problemet att verkligen nå fram till majoriteten av de drabbade. Hjälpen måste först flygas in i området eftersom vägarna är förstörda och flera av de mer avlägsna byarna nås i vanliga fall endast via floderna, vilka är kraftigt översvämmade. Den stora floden i regionen, Coco, uppges vara elva meter högre än normalt.

Den senaste officiella siffran över dödsoffer är 91 personer. Men det är troligt att antalet bekräftade döda kommer öka de närmaste dagarna. Hundratals personer är fortfarande försvunna.

_Lisa Hanson_