Slavliknande förhållanden för 200 000 bolivianer i Sao Paulo

*Över 200 000 bolivianer jobbar under slavliknande förhållanden i den brasilianska staden Sao Paulo. Detta enligt den brasilianska nationella associationen för utlänningar och immigranter, ANEIB.*

För två år sedan skapades möjligheten till amnesti för de personer som befann sig i Sao Paulo-regionen ”illegalt”. Enligt ordföranden i för ANEIB har dock enbart 18 000 bolivianer utnyttjat denna möjlighet.

Orsaken till att amnestin intresserat så få, enligt ANEIB, är att det ställdes som krav att personerna som befann sig i landet utan de korrekta dokumenten skulle betala runt 3000 kronor för att få sina papper i ordning, samt en straffavgift på två minimilöner som kompensation för att man uppehållit sig i landet utan tillstånd.

Bolivianerna jobbar i olika typer av verkstäder, som ägs av dels brasilianer men också bolivianer, vittnar ANEIB som även säger att arbetsdagen kan vara upp till 18 timmar per dag, att lönerna ofta ligger under minimilönerna och att ibland arbetar man för hustak och mat för dagen.

_Text: Leandro Schclarek Mulinari_