Kvotering till statliga universitet i Brasilien

En ny brasiliansk lag slår fast att hälften av alla platser på landets främsta universitet ska gå till elever som fått sin utbildning inom de offentliga skolorna. Åtgärden syftar till att ge fler studenter från fattiga hem en möjlighet till högre utbildning.

Akademikern och författaren Pablo Gentili är positiv till reformen.

- Den är ett steg framåt i demokratiseringen av utbildningen, och på ett större plan - demokratiseringen av hela det brasilianska samhället, säger Gentili, som även är ordförande för den brasilianska avdelningen av den internationella organisationen Latinamerikanska fakulteten för samhällsvetenskap, Flacso.

Den nya lagen antogs nyligen av en bred majoritet i landets senat, och väntar nu bara på att bli undertecknad av president Dilma Rousseff.

- Kvoteringen kommer att göra den bästa utbildningen tillgänglig för delar av samhället som historiskt sett har varit exkluderande från den, säger Gentili.

Kvoteringslagen kommer att gälla för de statliga universiteten i landet - som överlag erbjuder den bästa högre utbildningen. På grund- och gymnasienivå väljer dock många föräldrar från medel- och överklassen att istället skicka sina barn till privata skolor.

Utmaning för universiteten

Gentili, som granskat ojämlikheten inom utbildningen, påpekar att statistiken visar hur få elever från fattig bakgrund som läser vidare på de bästa universiteten. Enligt landets folkräkning identifierar sig hälften av Brasiliens 196 miljoner invånare som färgade eller svarta - de delar av befolkningen där fattigdomen är som mest utbredd. Men på landets universitet utgör dessa grupper enbart tio procent av studenterna.

Även Marcelo Paixão vid ekonomiska institutionen vid Rio de Janeiros federala universitet betonar att de offentliga universiteten främst har varit en plats för landets elit. Han är positiv till den nya lagen, men påpekar samtidigt att den kommer att innebära en stor utmaning för landets 59 statliga universitet.

Kvoteringslagen ger universiteten fyra år på sig att anpassa sin verksamhet efter de nya bestämmelserna, men redan inom det kommande året måste minst var fjärde plats på alla utbildningar reserveras för elever som kommer från de offentliga skolorna.

Den nya lagen föreskriver samtidigt att hälften av de platser som öronmärks för elever från de statliga skolorna ska gå till elever som kommer från familjer med särskilt låga inkomster.

Redan för tio år sedan infördes ett kvoteringssystem för svarta och färgade studenter i delstaten Rio de Janeiro. I dag tillämpar fler än 80 av landets universitet positiv särbehandling i någon form. På hälften av landets statliga universitet finns regler som syftar till att öka andelen studenter från fattiga hem, påpekar Gentili.

- Kvotering baserad på etnicitet och social ställning är akuta åtgärder som syftar till att rätta till orättvisor, påpekar Gentili.

Privata skolor protesterar

I och med den nya lagen kommer dock de tidigare kvoteringssystemen att behöva omarbetas.

Nationella federationen av privatskolor har dock meddelat att man kommer att kräva en rättslig prövning av den nya lagen eftersom man menar att den är diskriminerande. Federationens ordförande Amábile Pacios säger samtidigt till IPS att den nya lagen kan komma att stärka de privata universitetens ställning.

- Detta eftersom dessa universitet kommer att börja ta emot de bästa studenterna, som blivit exkluderade från de statliga universiteten på grund av kvoteringen.

Den kritiken avvisas dock av Gentili som fördomsfull, liksom påståendena om att fler fattiga studenter skulle sänka undervisningskvaliteten på universiteten.

- De fattiga förstår värdet av en universitetsutbildning, och därför satsar de stenhårt på att överbrygga sin tidigare dåliga utbildning när de väl kommit in, säger Gentili.

Han påpekar dessutom att de universitet som tillämpat positiv särbehandling inte har upplevt försämrade resultat, utan snarare tvärtom.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS