Könsroller normaliserar sexuell exploatering enligt ny undersökning

Kunskapen om mänskliga rättigheter och sexuell exploatering är god bland barn och unga i västra Nicaragua, men insikten om hur det påverkar deras egna liv är begränsad, visar en färsk studie genomförd av organisationen Mary Barreda.

Enligt studien normaliseras exploateringen genom könsroller och i vissa familjer anses det inte vara ett orosmoment utan istället en försörjningsmöjlighet.

Organisationen Mary Barreda arbetar inom ett förebyggande program mot sexuell kommersiell exploatering. De har nyliegn genomfört en studie, finansierad av UNICEF, angående kunskapen och uppfattningarna av våld, mänskliga rättigheter samt sexuell kommersiell exploatering. Målgruppen var befolkningen i delstaterna León och Rivas i västra Nicaragua och undersökningen deltog både barn, ungdomar och vuxna från staden och landsbygden, samt nyckelpersoner i sammanhanget som lärare, barägare och taxichaufförer. Totalt deltog 2698 personer i studien.

Enligt undersökningen har runt 80 procent av människohandeln i Nicaragua sexuella syften och brottsoffren är näst intill uteslutande kvinnor och flickor, men mörkertalet beräknas vara enormt och andelen pojkar och män som brottsoffer tros öka.

Alkoholismen ses som grudproblemet

Undersökningen visar även tydligt att de kvinnliga brottsoffren för sexuell exploatering i Nicaragua skuldbeläggs på grund av hur de klär dig, eller för att de gifter sig med äldre män. Det uppmärksammas inte att vuxna män gifter sig med tonåringar.

I de fall då flickor blir sexuellt utnyttjade i hemmet läggs skulden till stor del på modern som "låtit det ske". På så vis osynliggörs brottet och ansvaret hos den manliga förövaren. Detta förstärker könsroller i samhället med kvinnan som den omhändertagande figuren som ska skydda hemmet och barnen och fråntar mannen allt ansvar för sina handlingar. Mannens beteende rättfärdigas eller förklaras ofta som "en sinnessjuk handling".

I relation till deras egna erfarenheter förklarar barnen och ungdomarna i undersökningen att de anser att alkoholismen är en huvudorsak till våldet i familjen, oavsett fysiskt eller sexuellt.
- När männen är alkoholpåverkade förlorar de förståndet och det är då de kommer hem och slår sina fruar och till och med kan våldta barnen och ungdomarna, säger en av dem som medverkat i studien.

Studien genomfördes för att uppmärksamma problematiken och används som utgångpunkt för att utforma bekämpande och förebyggande strategier mot sexuell kommersiell exploatering i de berörda regionerna.

Text och foto: Julia Andén, Svalorna Latinamerika

Kommentarer