Knarkbaronen som bytte sida

Tuchinha var tidigare närmast en mytisk figur i den kriminella världen i en av Rio de Janeiros kåkstäder. Men för ett par år sedan övergav han sitt gamla liv. I dag arbetar Tuchinha istället för att hjälpa unga människor att få ordning på sina liv.

Franciso Paulo Testas Monteiro, mer känd som Tuchinha, gjorde en snabb kriminell karriär. Eftersom han gått fem år i skolan kunde han läsa, och han var duktig på huvudräkning, och snart blev han ansvarig för ekonomin i ett av Rio de Janeiros största kriminella nätverk.

Med tiden blev han knarkbaron och ledare i den våldsamma favelan Morro da Mangueira, en kåkstad styrd av de kriminella. Han har ägnat över halva sitt liv åt knarkhandeln. Det var en karriär som gav honom hög status och gott om pengar - men som också hade ett högt pris i form av långa fängelsevistelser och återkommande mordhot.

- Jag växte upp i Mangueira och kom att bli en ledare. Jag hade pengar, kvinnor och juveler, men jag hade ingen frihet. Så fort jag lämnade mina hemkvarter var jag tvungen att gömma mig. Om jag haft en möjlighet att förändra mitt liv tidigare så hade jag gjort det, berättar 49-årige Tuchinha för IPS.

Bytte sida

Chansen kom i augusti 2011 då han kom i kontakt med den lokala organisationen AfroReggae. Tuchinha erbjöds möjligheten att hjälpa unga människor att lämna sina kriminella liv.

- Jag har gjort många dåliga saker, och har gett andra order om att utföra andra dåliga handlingar. Jag fick betala ett högt pris för det - min frihet. I dag försöker jag hjälpa dem som vill komma bort från kriminaliteten och jag själv är ett levande bevis för att det är värt det, säger han.

Tuchinha besöker fängelser där han talar med unga interner, och han hjälper till att medla vid konflikter i våldsamma kvarter.

- Vi vill att andra ska få samma möjlighet som jag fick att hitta rätt igen, att sluta begå brott och leva i samförstånd med sina familjer. Många av de unga saknar framtidstro, men jag säger till dem att det finns hopp.

Tuchinha försöker övertyga unga kriminella att ta del av AfroReggaes program som syftar till att skapa jobbmöjligheter för deltagarna. Programmet skapades för fem år sedan, och hittills har det resulterat i att fler än 3 100 ungdomar lyckats få ett arbete.

Arbete mot kriminalitet

Daniela Pereira da Silva, 35, avtjänade ett treårigt fängelsestraff. I dag är hon med och leder AfroReggaes program, vars främsta syfte är att hjälpa unga kriminella att få in en fot på arbetsmarknaden.

- Intresset är stort och vi hjälper även anhöriga till tidigare fångar för att familjerna ska kunna öka sina inkomster, vilket vi hoppas ska motverka en återgång till kriminalitet, säger hon.

Favelan Morro da Mangueira tillhör numera en av de 32 kåkstäder i Rio de Janeiro som polisen har lyckats återta kontrollen över från de tidigare narkotikamaffiorna. Kontrollen upprätthålls med hjälp av en ny typ av närpoliser, en stor och permanent polisstyrka, men också genom utökade sociala satsningar och inkomstgenererande projekt. Myndigheternas mål är att återta kontrollen över fler favelor med tiden.

Minst en miljon av Rios invånare lever i någon av de runt 750 favelor som omger staden, varav ett antal fortfarande styrs av kriminella grupper.

- Vårt fokus brukade ligga på repression, men det skapade bara mer konflikter och dödsfall, säger Felipe Magalhães dos Reis, chef för en av de nya närpolisstationerna.

Han menar att de krigsliknande tillslag som polisen använde tidigare i dess "krig mot knarket" hade stora kostnader.

- Polisen angrep inte våldets orsaker, utan bara dess effekter. Samtidigt skaffade de kriminella allt kraftfullare vapen. Det fanns ingen lösning i sikte innan den här nya strategin började användas, säger Magalhães dos Reis.

Text: Fabiola Ortiz/IPS