klimat

Världens länder överens om historiskt klimatavtal

Ett globalt klimatavtal blev klart på lördagskvällen efter två veckors intensiva förhandlingar. För första gången finns ett avtal för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius. Utsatta nationer kommer dock inte att få ekonomisk kompensation för klimatskador.

Centralamerika vill ha extra stöd för klimatanpassning

De senaste decennierna har länderna i Centralamerika drabbats av extrema väderfenomen som orkaner och svår torka. Nu vill sex av länderna att omvärlden ska klassa regionen som särskilt sårbar för klimatförändringar.

Latinamerikanska experter vill bredda kampen för klimatet

Kampen mot klimatförändringarna kan inte bara stödjas på naturvetenskap utan kräver också insatser från en ny expertgrupp - samhällsvetare som specialiserat sig på klimatfrågan. Det menar en grupp latinamerikanska forskare.

Världens folkrörelser enas i kampen för klimaträttvisa

Solen sken över Perus hu­vudstad Lima och en behaglig bris blåste över gatan medan 15000 demonstranter marscherade under samma paroll: ”Ändra systemet, inte klimatet!”

Megafoner, banderoller, flaggor och människor i färgglada kläder prydde betongdjungeln, samtidigt som trafiken i de hårt trafikerade innerstadsavsnitten styrdes bort av folkmassorna. Luften kändes lättare att andas då gatorna tömdes på bilar och tusentals energiska demonstranter tog över det offentliga rummet.

Nyckelord

Huvudtema på la.nu

Klimatförändringarna hotar Latinamerikas utveckling

Småskaliga jordbrukare riskerar att drabbas hårt av stundande klimatförändringar. Foto: Wikimedia Commons

Antalet hungrande i Latinamerika och Karibien fortsätter att minska, och enligt FN:s senaste beräkningar är nu endast 4,6 procent i regionen undernärda. Men fattigdomen är fortfarande utbredd och år 2030 kommer många länder att vara hårt drabbade av klimatförändringarnas effekter.

De kör klimatkaravan för förändring genom Latinamerika

Juliana Bittencourt, 28, från Brasilien och Aldo Santiago, 26, från Mexiko.

Juliana Bittencourt, 28, från Brasilien och Aldo Santiago, 26, från Mexiko har ett gemensamt uppdrag: att under 10 månader resa från Mexiko i norr till Peru och klimattoppmötet COP 20 i söder. Under resan ska de dokumentera folkets kamp mot klimatförändringarna och för rätten till sina territorier på vägen – de ska helt enkelt köra en klimatkaravan!

Subventioner av fossila bränslen hindrar grön omställning

Trots den ökande medvetenheten och oron över klimatförändringarna bland allmänheten subventioneras användningen och produktionen av fossila bränslen världen över - vilket utgör ett stort hinder i omställningen till förnyelsebar energi. Sammantaget subventioneras fossila bränslen internationellt med nästan två biljoner dollar om året.

Den globala temperaturen kan öka med 3,5 grader

Koldioxidutsläppen nådde rekordhöga nivåer under 2011. Ökningen var 3,2 procent jämfört med föregående år, rapporterar Internationella energirådet, OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor. Nu varnar forskare för en global temperaturökning på 3,5 grader Celsius. Den främsta orsaken till ökningen är att världens länder inte genomfört tillräckliga åtgärder för att förhindra ökade globala temperaturer.

Klimatförändringar hotar fattigas utveckling

De pågående klimatförändringarna är det största hotet mot utvecklingen i världens fattiga länder. Det slår FN-organet UNDP fast i 2011 års Human Development Report, som släpptes i veckan. Rapporten konstaterar att fortsatt misslyckande med att minska miljöförstöringen och stoppa klimatförändringarna riskerar att stoppa, och till och med försämra, de senaste decenniernas goda utveckling i fattiga länder. Man pekar även på hur starkt kopplat hållbarhet är till social rättvisa och livskvalité.

Bolivia försvarar Moder jord i Cancún

- Vi lever med konsekvenserna av klimatförändringarna varje dag. Det säger 
Nemesia Achacollo, Bolivias minister för jord- och landsbygdsutveckling. Latinamerika.nu träffade henne på det alternativa klimatforumet i Cancún som pågår parallellt med FN:s klimatkonferens.

Sidor

Prenumerera på klimat