Protester mot Petrobras miljölicens

*Samtidigt som president Correa talar om att rädda nationalparken Yasuni, genom sitt projekt som går ut om att be om pengar för att inte exploatera oljeblocket ITT så godkände miljöministeriet i veckan Petrobras miljökonsekvensanalys och låter dem exploatera olja i oljablock 31, i hjärtat av nationalparken.*

På onsdagen genoförde en grupp huaoranis och andra medlemmat i ursprungsfolksorganisationen Conaie, en menifestation för att protestera mot utfärdandet av en miljölicens till den brasilianska oljejätten. Petrobras fick igenom sin miljölicens för block 31 redan för några år sedan, i samband med ett besök av president Lula da Silva, men efter skarpa protester från miljö- och sociala organisationer drog den förra regeringen tillbaks miljölicensen och uppmanade Petrobras att skriva en ny miljökonsekvensanalys.

Området är mycket känsligt, både på grund av sin biologiska mångfald och de folkgrupper som bor där. Förutom huaoranis och kichwas tros även de två okontaktade folken tagaeri och taromenane röra sig inom blockets gränser.

Ahua Baihua (till vänster) sade att innan oljebolagen levde hans folk fria och många år.

Den nya regeringen har sagt att man kommer se över samtliga oljebolags kontrakt och har hotat att säga upp kontrakten med de bolag som inte hållit sig inom lagar och bestämmelser. Många miljövänner trodde att denna attityd från regeringen också skulle kunna innebära att Petrobras inte fick sin miljölicens i blocket.


- Regeringen pratar om att behålla oljan under jord, men nu, när valkmapanjerna är äver, så gär de så här. Regeringen måste sluta med sin extraktiva politik, nu verkar de bara falla in i mönstret för alla tidigare regeringar, sade Luis Macas, Conaies ordförande, på en presskonferens innan manifestationen.

Han syftade på presidentens kampanj för oljeblocket ITT, där regeringen understryker vikten av nationalparken Yasuni för den biologiska mångfalden och för klimatfrågan, men ITT är bara en del av Yasuni. (Läs tidigare artikel "här" [node:1313])

Alicia Cahuiya är en av huaoranifolkets främsta oljemotståndare.

Genom en extraktiv oljepolitik och bristfällig kontroll av den illegala avverkningen har ett okontaktat folk redan försvunnit i Ecuador, tetetes.


- Vi kommer inte att tillåta att ett folk till förvinner. Ministeriets beslut är olagligt och inkonstitutionellt och vi kommer att överklaga det, sade Luis Macas.

Mencay Naquihui, en huaoranikvinna, sade att Petrobras brutit mot konstitutionen när man inte tillfrågat samtliga 32 bysamfälligheter i blocket och informerat dem om den nya miljökonsekvensanalysen.


- De verkar ha kommit överens med en bysamfällighet, och de övriga 31? Vi kvinnor är mödrar och för våra barns skull försvarar vi vårt territorium och vår mark, sade hon.

Huoranimännen sjöng traditionella sånger efter att ha blockerat ingången till Petrobras med samma plastband som används för att

Mellan leeendena såg huaoranimännen hotfulla ut med sina långa lansar och målade ansikten.


- Vi är inte våldsamma, men om det här drivs till till spets kommer vi att ta till alla tillgängliga medel för att se till att oljebolagen inte kommer in på vår mark, sade äldsten Ahua Baihua innan marschen avgick mot Petrobras och miljöministeriet.

_Text: Tove Silveira Wennergren
Foto: Willian Silveira_