Jordreformen tar nya tag

*Jordreformen i Bolivia tar nu återigen små stapplande steg efter att ha stått still sedan i april. 21 000 hektar har nu omfördelats i Camiri, ett område som Bolivias Jordreformsinstitut, INRA, tvingades lämna av säkerhetsskäl efter flera våldsamheter ett antal månader tillbaka.*

I april beslutade INRA att lämna Camiri. Bakgrunden var flera våldsamma sammandrabbningar mellan jordägare och representanter för INRA, vars kontor bland annat intogs. Den ansvariga ministern för jordfrågor, som i och med oroligheterna tog sig till Camiri, har uppgett att han misshandlats och även kvarhållits mot sin vilja av uppretade jordägare.

Vid den mest uppmärksammade konflikten misshandlades flera representanter för guaraní-folket, områdets största ursprungsgruppen och därmed en av de större förmånstagarna.

Konflikten i april handlade om en yta på 157 000 hektar, men enligt representanter för ursprungsgrupper rör det sig om totalt 10 miljoner hektar i El Chaco, där Camiri ingår, och som är en landmassa som upptar stora delar av marken i låglandsregionerna Santa Cruz, Tarija och Chuquisaca.

Förutom bördig jord, handlar konflikten om kontroll över mark där det finns gas och oljefyndigheter.

De 21 000 hektaren har fördelats på 58 titlar, främst små och medelstora individuella producenter, rapporterar statens nyhetsbyrå ABI, som även berättar att förmånstagarna därutöver består av två ursprungssamhällen som får sin jordlott i kollektiv form, samt att det skapats en ny så kallad TCO, tierra comunitaria de origen, som är ursprungsfolkens ursprungliga jordmån.

Enligt statistik från SCB odlades år 2000 i Sverige potatis på en yta av 32 900 hektar och den totala åkermarken upptog då 2 706 000 hektar.

_Leandro Schclarek Mulinari_