Jordbrukare i Panama blockerade väg

Runt tusen småbrukare och ursprungsfolk från organisationen Union Campesina Panameña samt byggnadsarbetare från fackföreningen Suntracs marscherade under stekande sol på Santiago de Veraguas gator torsdagen 10 juni. En delegation från ursprungsfolken Ngöble-Buglé hade gått i flera dagar för att delta i manifestationen.

För att få myndigheterna att lyssna blockerades den viktiga genomfartsleden La Interamericana och viceguvernören för provinsen kom ut för att lyssna till folkets krav. Marschen fortsatte sedan till stora torget där den avslutades med tal och traditionell dans.

Speciell dag

Denna dag för 40 år sedan försvann den colombianske prästen Hector Gallego som på slutet av 60-talet kommit till Panama för att jobba. Han möttes av småbrukarnas fattigdom och det förtryck som de utsattes för av jordägarna. För att förbättra situationen började han organisera folket. Gallegos arbete sågs inte med blida ögon varken av jordägarna eller av regeringen, som tagit makten genom en militärkupp 1968. 1971 kidnappades han och försvann. "Gallego lever och kampen fortsätter" skanderar dagens folkrörelser och förutom att fira denna dag genom att fortsätta den kamp som Gallego startade protesterades det mot de stigande priserna på basvaror. Andra viktiga krav som framfördes var stopp för vattenkraftsbyggen samt öppnandet av nya gruvor som hotar både småbrukare och ursprungsfolk i hela landet.

Demonstranternas krav

1. Matsuveränitet; att regeringen respekterar småbrukarna och ursprungsfolkens rätt till jordinnehav och teknisk assistens samt adekvat mat.

2. Att regeringen fryser priserna på basvaror och att de fastställer rimliga minimilöner som det går att leva på.

3. Rätten till liv och en bra miljö; att regeringen drar tillbaka de koncessioner som givits för gruvexploatering, vattenkraftsbyggen och oljeindustri. Istället krävs program som stärker skyddet för miljön och ett hållbart jordbruk.

4. Att dekretet som kraftigt begränsar ursprungsfolkens autonomi på deras territorium (La comarca) dras tillbaka.

Text och foto: Klara Arneman, Latinamerikagrupperna