"Järnnäve" mot brott skapar oro

Guatemalas högersinnade president Otto Pérez Molina är på väg att infria sina löften om en hård linje mot den skenande kriminaliteten i landet. Nu överväger presidenten bland annat att sänka straffbarhetsåldern till tolv år. Kritiker menar dock att den tuffa kriminalpolitiken lägger alldeles för lite fokus på förebyggande insatser.

En av de första åtgärder som den före detta generalen Pérez Molina genomförde efter att ha tagit över makten i landet i mitten av januari var att skicka ut soldater att patrullera tillsammans med polisen på gatorna.

Han har även tillsatt särskilda grupper som ska lägga fram förslag om åtgärder mot en lång rad brott.

En militär enhet med uppgift att bevaka landets gräns mot Mexiko kommer troligen att inleda sitt uppdrag i juli, i syfte att förhindra smuggling av människor, droger och vapen.

I april tillsattes en särskild avdelning mot narkotikabrottslighet inom inrikesdepartementet, och landets poliser har tränats för snabba insatser och i vapenanvändning.

Pérez Molina har därmed under sina första hundra dagar som president börjat leva upp till sina vallöften - att bekämpa brottsligheten med en "järnnäve".

Även förebyggande åtgärder krävs

Flera experter och aktivister menar dock att om kampen mot den skyhöga kriminaliteten ska kunna bli framgångsrik så krävs det också större brottsförebyggande insatser.

- Det saknas en demokratisk kriminalpolitik som är baserad på grundläggande frågor och betraktar straff som en sista åtgärd, säger Marco Canteo vid Guatemalas institut för kriminologiska studier, ICCPG.

Canteo menar att grunden för landets kriminalpolitik bör vara baserad på insatser för att förebygga brott, och för att säkerställa att människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodoses. Enligt honom är dock den nya regeringens strategi helt inriktad på att med aggressiva metoder upprätthålla lag och ordning.

President Pérez Molina överväger för närvarande att ändra lagarna så att straffbarhetsåldern sänks från nuvarande 18 till 12 år, och han har även lagt fram ett nytt förslag för att bekämpa gatugängen i landet.

- Dessa initiativ är repressiva och lever inte upp till minimikraven i fråga om de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättssäkerheten, säger Canteo till IPS.

Oroande med sänkt straffålder

Internationella studier har visat att Guatemala tillhör världens våldsammaste länder. Enligt statistiken mördades 6 187 människor i landet under förra året. Detta i ett land med blott 14 miljoner invånare.

Enligt Nicolás Pacheco, som arbetar för Sociala rörelsen för barns och ungas rättigheter, kan inte våldsvågen enbart bekämpas med repressiva åtgärder.

- Skolorna måste satsa på förebyggande insatser. Staten måste satsa mer pengar på detta och inte betrakta det som ovälkomna utgifter, säger Pacheco till IPS.

Han menar att tanken på att sänka straffmyndighetsåldern så att även barn och yngre tonåringar kan dömas för brott är "oroande".

Landets förre socialdemokratiske president Álvaro Colom införde en satsning kallad "Öppna skolor", där de offentliga skolornas lokaler stod öppna för olika fritidsaktiviteter under helgerna. Syftet var att försöka minska våldet. Den satsningen har nu dragits in. Men Verónica Godoy, vid den lokala organisationen IMASP, menar att det snarare måste till fler liknande program.

- Det behövs förebyggande satsningar som inte kan utvärderas omgående, utan på längre sikt, säger Godoy.

Text: Danilo Valladares/IPS