Historisk bananöverenskommelse kan leda till handelsavtal med EU

Sedan EU efter en 15 år lång tvist beslutat sig för att sänka tullarna på bananimport från Latinamerika har handelsförhandlingarna mellan unionen och de andinska länderna fått ny fart. Ecuador, som drog sig ur i somras ligger i stargroparna för att återuppta förhandlingarna. Samtidigt oroar sig europeiska parlamentariker för brotten mot de mänskliga rättigheterna i Colombia.

I mitten av december förra året kom en lösning på den mest seglivade handelstvisten i Världshandelsorganisationen WTO:s historia. Länder som Ecuador och Colombia har länge kritiserat EU för de höga tullar man satt upp mot latinamerikanska bananer, samtidigt som andra länder i Afrika, Karibien och stilla havet har fått exportera till EU utan tullar.

EU har gång på gång ignorerat utslag i Världshandelsorganisationen WTO, där det konstaterats att tullarna strider mot WTO:s regler.

I dagsläget måste de latinamerikanska exportörerna betala 176 euro per ton bananer När de exporterar till EU. Det nya avtalet innebär att tullen sänks, först till 148 euro per ton och efter sju år till 114 euro.

Den olösta banantvisten var en viktig anledning till att Ecuador i juli drog sig ur förhandlingarna om ett handelsavtal med EU. Nu har dock Ecuadors regering meddelat att man kan tänka sig ta upp förhandlingarna igen när allt praktiskt är löst kring de sänkta tullarna.

Peru och Colombia har sedan Ecuador drog sig ur fortsatt att förhandla med EU. Den senaste förhandlingsrundan hölls i Lima i slutet av januari. Nästa runda förväntas äga rum i slutet av februari eller början av mars i Bryssel.

Spanien har sagt att man vill avsluta förhandlingarna under sitt pågående ordförandeskap för EU. Förhoppningen är att parterna ska skriva under ett handelsavtal under toppmötet mellan EU och Latinamerika, i Bryssel i maj i år.

Avtalet mellan EU och Colombia har dock kritiserats från flera håll och nu också från en del EU-parlamentariker. Anledningen är att man inte anser Colombia gör tillräckligt för att undvika kränkningar av mänskliga rättigheter.

En grupp spanska parlamentariker som under en vecka i januari rest runt i Colombia har också bett EU att knyta frågan om ett handelsavtal med Colombia starkare till frågan om mänskliga rättigheter.

- EU bygger på en grund av respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Därför kan vi inte ge ett land fördelar som varken respekterar EU:s grundläggande rättigheter eller de mänskliga rättigheterna, sade den spanska politikern Jordi Pedret, till colombianska veckotidningen Semana.

Johanna Kvarnsell