Hård kritik mot Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter

Under de Amerikanska staternas organisations, OAS, 43:e generalförsamling i Antigua, Guatemala, den 6 juni meddelade Bolivias, Venezuelas, Nicaraguas och Ecuadors utrikesministrar att de går ur den interamerikanska försvarsorganisationen som ligger under OAS för att istället fokusera på stärkandet av sydamerikanska nationernas union, Unasur.

Samma länder anser även att det under OAS, oberoende organet, Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (IACHR), är för beroende av USA och dess politik. Därför kräver de en reform som bland annat bör innebära en flytt från dagens huvudsäte Washington till ett latinamerikanskt land.

Ecuadors utrikesminister Ricardo Patiño förklarade att ett 20-tal av OAS medlemsländer uttalat brister inom kommissionen, vilka bland annat gör att organet diskriminerar vissa länder och ger andra förmåner. "Även sådan diskriminering går emot de mänskliga rättigheterna," menade han.

Ska utreda flytt

Att USA varken har godkänt eller ratificerat den konvention för mänskliga rättigheter som OAS arbetar utifrån är även det en anledning till varför en flytt av sätet bör ske snarast möjligen understryker Patiño. Med grund i samma anledningar har Bolivias president Evo Morales under våren fört en tydlig diskurs kring sin önskan att få ut IACHR ur landet, då han anser att organisationen i dagsläget står för fortsatt imperialism och diskriminering av de latinamerikanska länderna. IACHR har även kritiserat den bolivianska regeringens agerande i förhållande till TIPNIS-konflikten vilket också bidragit till en försämrad relationen.

Vid ett möte i Cochabamba, Bolivia, bildade medlemsländerna i den Bolivarianska alliansen för de amerikanska folken (Alba), en kommitté som fram till september har på sig att undersöka en möjlig flytt av IACHR:s huvudsäte och även vilka åtgärder som bör vidtas gällande ärendets juridiska, finansiella och administrativa aspekter. Ett slutligt beslut ska sedan ges vid nästa OAS-generalförsamling. Costa Rica, Panama och Peru har alla redan erbjudit sig att husera IACHR:s högkvarter vid en eventuell flytt, enligt Patiño.

Kritisk till rapport

Bolivias utrikesminister David Choquehuanca, med stöd från sina kollegor i regionen, fördömde därtill delar av IACHR:s rapport om yttrandefrihet från 2012, då han anser att rapporten är partisk och "osammanhängande i sin kritik" gällande de anklagelser som togs upp. Choquehuanca meddelade dessutom att Albas medlemmar kommer att hålla ett extra toppmöte i Guayaquil, Ecuador, den 13 juli, med anledning av det gemensamma beslutet att distansiera sig till OAS.

Text: Mia Moberg, Svalorna Latinamerika