Haiti

Säljer sex för att överleva i flyktingläger

Unga kvinnor och flickor tvingas till sex i utbyte mot mat i spåren av jordbävningskatastrofen i Haiti. Det visar en ny rapport från flera organisationer som arbetar i lägren. - Om mitt barn gråter och vill ha mat är jag skyldig att göra någonting, säger 18-åriga Kettlyne, som egentligen heter något annat. Hon bor i tältlägret Croix Deprez - ett av många läger som upprättats för flyktingar efter jordbävningen i januari för två år sedan när över en miljon haitier blev hemlösa.

Kritik mot satsningar på industrizoner i Haiti

En ny industripark, Caracol, håller på att skapas av Haitis nya regering med 124 miljoner dollar från amerikanska skattebetalare och 55 miljoner dollar från Interamerikanska utvecklingsbanken. Förhoppningen är att den ska locka till sig utländska investerare. Kritiker menar dock att fabrikerna inte kommer att föra med sig välstånd för landets befolkning.

Besvikelse efter misslyckat EU-projekt i Haiti

För fem år sedan avsattes motsvarande 17,5 miljoner kronor för att förse stadsdelar i utkanten av Haitis huvudstad Port-au-Prince med rent dricksvatten. Trots det har satsningen inte genomförts enligt planerna. Det visar en lokal granskning.

Koleraoffer kräver skadestånd av FN

Tusentals haitier kräver nu skadestånd och en ursäkt från FN för den koleraepidemi som svept över landet sedan oktober förra året. Över 6 600 haitier har hittills avlidit i epidemin, som anses ha förts till landet genom FN-soldater från Nepal.

Dålig samordning stoppar återuppbyggnad

Tiotusentals dollar har lagts på nationella och internationella möten för att planera återuppbyggnaden i Haiti. Men än så länge finns ingen sammanhållen plan och inte ens en gemensam vision.

Våldtäktsvåg i Haitis katastrofläger

Nästan en miljon haitier tvingas fortfarande bo i flyktingläger efter den svåra jordbävning som drabbade landet för över ett år sedan. Enligt flera organisationer är kvinnornas situation särskilt svår - mängder av kvinnor uppges ha våldtagits eller utsatts för andra former av våld.

Haitis jordbävningsoffer lämnas åt sitt öde

Ett år och en månad efter Haitis jordbävningskatastrof är världens blickar riktade åt andra håll. Samtidigt lever Haitis fattigaste jordbävningsoffer i precis samma utsatta situation som när jordbävningskatastrofen inträffade och står också utanför planerna på nya bostäder. Den haitiska medieorganisationen Haiti Grassroots Watch kom nyligen över en ambitiös 30-sidig skrivelse där haitiska myndigheter presenterar planerna på säkrare bostäder och bättre stadsplanering och service. Dock lämnas en stor grupp av jordbävningens offer utanför: de fattigaste av de fattiga - de som hyr sina bostäder.

Återuppbyggnaden står still på Haiti

På onsdag har ett år gått sedan den förödande jordbävningen slog till mot Haiti - men trots snabba löften från omvärlden har nästan ingen återuppbyggnad skett. Endast sex procent av det bistånd som utlovats har levererats och över en miljon människor lever fortfarande i tältläger. - Jag vill se förändringar under 2011 och jag vill att dessa kommer från dem som säger att de hjälper Haiti. Vi som lever bland presenningarna har upplevt ett fruktansvärt år. Jag kan inte leva så här längre, säger Dieula Rosemond.

Protester efter kaotiskt val i Haiti

Upprörda haitier har hållit flera demonstrationer på Haiti i protest mot det presidentval som nyligen hölls i landet. Tusentals människor uppger att de aldrig fick möjlighet att utnyttja sin rösträtt och många kräver att valet ska ogiltigförklaras.

Ilska över kolerautbrott vänds mot FN-styrkorna

Koleran sprider sig på Haiti och snart kan över ett tusen personer på den fattiga och katastrofdrabbade önationen ha avlidit i sjukdomen. Samtidigt riktar allt fler haitier sin ilska mot FN:s fredsbevarande styrkor som anklagas för att ha fört med sig koleran till landet.

Sidor

Prenumerera på Haiti