Gruvtillstånd fryses

*Den nya honduranska regeringen beslöt i början av februari att förlänga stoppet för nya gruvtillstånd under ett år.*

Idag finns 188 ansökningar om att få bryta malm i landet, men de kommer att vila till dess att man undersökt vilken inverkan de kan ha på miljön. Ministeriet for råvaror och miljöfrågor, SERNA, kommer att undersöka om de gruvföretag, de flesta internationella, som ansökt om brytningstillstånd uppfyller internationella krav. Det finns också planer på att ändra gruvlagarna. En reform initierades under nationalistpartiets fyraåriga styre, men har ännu inte diskuterats i kongressen.

Flera miljöorganisationer har påvisat problem med gruvbrytningen i landet. Största oron gäller vattenföroreningar och stora dagbrott som förstör skog och odlingsbar mark. Organisationen CODEFFAGOLF, som verkar vid Stilla Havs-kusten, vill till exempel att dagbrott ska förbjudas.

_Barbro Viklund_