Gruva fortsätter skapa oro i Guatemala

Den guatemalanska staten måste se till att samhällena kring Marlingruvan har tillgång till rent vatten, fastslår den Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter i nya rekommendationer till Guatemala, men kravet på en tillfällig stängning av gruvan har strukits av kommissionen. Representanter från det guatemalanska civilsamhället signalerar dock att arbetet för att stänga gruvan kommer att fortsätta.

I ett uttalande från FREDEMI (Fronten till försvar av San Miguel Ixtahuacan) som samlar civilsamhället i området kring gruvan, påtalas bristen på dialog med de som påverkas av beslutet. Nästa steg blir enligt FREDEMI att gå till den Interamerikanska Domstolen för att försöka stänga gruvan på den vägen. De sista orden i FREDEMIs uttalande visar på den oro som skapats av att kommissionen nu ändrat sig:

"Ingen har rätt att offra San Miguel Ixtahuacan och Sipakapa för nationens ekonomiska vinning".

Att den Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter har släppt kravet på att gruvan ska stängas har redan utnyttjats av det kanadensiska gruvföretaget Goldcorp i deras marknadsföring. 

"Det råder ingen akut risk för irreparabel skada på personer som följd av verksamheten i Marlingruvan", skriver företaget i ett pressmeddelande.

Andra viktiga krav kvar

Inget har dock ändrats i Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheters krav på att staten tillgodoser befolkningens rätt till rent dricksvatten i samhällena kring gruvan. Än så länge håller andra instanser fast vid sina ursprungliga krav gentemot gruvföretaget Goldcorp och den guatemalanska staten.

Både ILO:s expertgrupp och James Anaya, FN:s särskilda sändebud för ursprungsfolkens rättigheter, kräver sedan lång tid att gruvan stängs så länge staten inte lever upp till sin skyldighet att på förhand rådfråga berörda ursprungsfolk.
Två oberoende organisationer, Centret för internationell miljörätt (CIEL) och kanadensiska Mining Watch, ifrågasätter i sin tur på vilka grunder som Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter ändrat sina rekommendationer. Jennifer Moore från Mining Watch säger:

- Det förvånar mig att man inte hänvisar till de oberoende studier som visar på sjunkande grundvattensnivåer, arsenikförgiftning och möjligt läckage från spillvattnet från gruvan.

Text och foto: Aron Lindblom, Kristna Fredsrörelsen

Fakta

Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga
Rättigheter är en del av Organisationen för amerikanska stater (OAS),
som samlar nästan alla länder på de amerikanska kontinenterna, och har
som uppgift att se till att länderna i Nord- och Sydamerika respekterar
de mänskliga rättigheterna.

I maj 2010 uppmanade Interamerikanska
Kommissionen för Mänskliga Rättigheter den guatemalanska staten att
stänga den kritiserade Marlingruvan, som ägs av det kanadensiska
företaget Goldcorp och som enligt flera rapporter brustit i respekten
för miljön och ursprungsfolkens rättigheter.

Svenska AP-fonderna har invsteringar i företaget Goldcorp. Följ länken för att
uppmana Sveriges regering att ta större hänsyn till mänskliga rättigheter i
sina investeringar: http://latinamerikagrupperna.se/AP-fonderna