Gränstvist slår mot transportindustrin

*Omkring 50 000 dollar dagligen. Så mycket beräknas transportsektorn i Uruguay förlora på gränsstriden med Argentina som pågått i många veckor.*

Striden rör två stora cellulosafabriker på Uruguays sida av Río de La Plata. Det handlar om investeringar på 1 800 miljoner dollar som finska Botnia och spanska Ence gör i installationerna. Miljövänner som protesterar mot fabrikerna hävdar att fabrikerna kommer få stora miljökonsekvenser. De blockerar sedan flera veckor två broar i Gualeguayuchú i Argentina och Fray Bentos i Uruguay som binder samman de två ländernas huvudstäder landvägen.

Förhandlingarna mellan länderna för att lösa konflikten verkar har gått i stå. Argentina filar på en anmälan för att ställa Uruguay inför rätta i den internationella domstolen i Haag och hänvisar till avtalet om Río Uruguay från 1975 där det står att länderna ska komma överens om eventuella byggnationer i det gemensamma vattendraget.

Den argentinske presidenten Nestor Kirchner har tackat nej till ett brasilianskt erbjudande om medling, men ingen av de båda parterna verkar redo att vika sig i frågan och blockaderna fortsätter.

Transportbolagen, som måste göra en 450 kilometers omväg, vet inte vart de ska vända sig för att få ekonomisk ersättning för sina förluster, och den fackliga sammanslutningen Pit-Cnt i Uruguay kallade i tidningen La República de protesterande för ”pseudo-miljövänner”.

Demonstranterna å sin sida hänvisar till ett fall i den chilenska staden Valdivia där man i oktober 2004 hittade 6 000 döda svarthalsade svanar 30 kilometer från där den nyöppnade cellulosafabriken Aracoy Constitución har sitt utflöde. Orsaken till fågeldöden visade sig vara att utsläppen från fabriken tog död på den vattenväxt som var fåglarnas främsta födoämne.

_Tove Silveira Wennergren_